MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   > »

XI Przegląd Kolęd i Pastorałek

W piątek 8 grudnia br. w Auli Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dobiegniewie odbył się XI Przegląd Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego.
W imprezie, której organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej, władz Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego uczestniczyły zespoły z domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, klubów seniora, młodzież szkolna działająca w scholach i innych organizacjach wspierających działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oficjalne otwarcie ronda w Dobiegniewie.

W dniu 8 grudnia br. nastąpił techniczny odbiór robót budowlanych oraz oficjalne otwarcie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 Gorzów-Wałcz z drogą wojewódzką nr 160 Choszczno-Drezdenko oraz drogą powiatową nr F1371 prowadzącą do miejscowości Osiek.


Modernizacja Muzeum Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie pod nazwą „Pochylamy się nad przeszłością”

           
Zakończono realizację inwestycji, w efekcie której wyremontowane i zmodernizowane zostało Muzeum Oflagu IIC Woldenberg w Dobiegniewie. Zakres prac obejmował m.in. wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych na nowe, wymianę tynków i okładzin wewnętrznych, wymianę lub wykonanie remontu  drzwi i okien, przebudowę węzłów sanitarnych w budynku  Muzeum Oflagu II C Woldenberg o powierzchni 369,91 m2, a także zainstalowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz  montaż systemu centralnego ogrzewania z odnawialnego źródła energii – zamontowane zostały pompy ciepła.

Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 900 tys. zł, z czego ponad połowę stanowi  dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TERMO” Spółka Jawna, Bogusław Trybuchowicz, Stanisław Winiarski z Gorzowa Wlkp. Udostępnienie Muzeum zwiedzającym planowane jest na wiosnę 2007r.     


 
Pierwsza Sesja Nowej Rady

W dniu 23 listopada 2006 r. w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyła się I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

Sesję rozpoczęła najstarsza spośród nowo wybranych Radnych Pani Genowefa Mańkowska.

Podczas Sesji Radnym wręczone zostały zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli Oni ślubowanie.
Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Dobiegniewa otrzymał także Pan Leszek Waloch, który zostanie zaprzysiężony na to stanowisko na najbliższej Sesji.
W drugiej części Sesji Radni wybrali swojego Przewodniczącego, którym został Pan Tomasz Karpiński. Będzie on sprawował tę funkcję już drugi raz z rzędu, gdyż w poprzedniej kadencji również pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie. Zastępcą natomiast został wybrany Pan Marek Kowalczyk, który po raz pierwszy zasiada w dobiegniewskiej Radzie Miejskiej. 

Powołano również doraźną Komisji Statutową, w skład, której weszli Bożena Grudzińska, Jolanta Pawlak, Wojciech Plewako, Dariusz Majowicz, Tomasz Karpiński, Marek Kowalczyk.
Komisja zajmie się pracami nad nowym statutem Gminy Dobiegniew.

Obchody Święta Niepodległości

W tym roku uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości rozpoczęła Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez Księdza Dziekana Henryka Wojnara w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie. Msza zakończyła się poświęceniem kamienia upamiętniającego rodowód mieszkańców Ziemi Dobiegniewskiej. Po tej ceremonii odbył się wiec mieszkańców Ziemi Dobiegniewskiej na placu im. pchor. T.Starca, w którym wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Gminy, dobiegniewscy Kombatanci, żołnierze z Kompani Honorowej II Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV, poczty sztandarowe dobiegniewskich szkół oraz jednostek OSP w Dobiegniewie i Mierzęcinie oraz Koła Łowieckiego Ryś z Dobiegniewa.Wyniki Wyborów Samorządowych w Gminie Dobiegniew

Miejska Komisja Wyborcza w Dobiegniewie w dniu 13.11.2006r. po przeanalizowaniu protokołów głosowania z 6 Obwodowych Komisji Wyborczych ustaliła wyniki głosowania, według których nowym Burmistrzem Dobiegniewa został wybrany Pan Leszek Waloch który uzyskał 1698 głosów co stanowi 55.94% popracia mieszkańców Gminy Dobiegniew. Wyprzedził on dotychczas urzędującego Burmistrza Pana Kazimierza Błaszczyka o 797 głosów (901 uzyskanych głosów) oraz trzeciego kandydata na to stanowisko Pana Tadeusza Bednarczuka o 1262 głosy (436 uzyskanych głosów).

Miejska Komisja Wyborcza ustaliła również wyniki Wyborów do Rady Miejskiej w Dobiegniewie i tak nowymi Radnymi wybrano:

Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Walocha
- Jolanta Pawlak
- Elzbieta Oberda
- Wojciech Plewako
- Zbigniew Kołodziej
- Adam Dariusz Kamiński
- Tomasz Karpiński
- Dariusz Majowicz

Komitet Wyborczy PSL
- Bożena Grudzińska
- Paweł Wilczak
- Stanisław Chrebor

Komitet Wyborczy Wyborców Forum Dobiegniewa
- Marek Kowalczyk
- Karol Golec

Komitet Wyborczy Wyborców Jednośc Wsi i Miasta
- Eugenia Mańkowska

Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto
- Leszek Wieczór

Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Demokraci
- Jerzy Biel

SETNA ROCZNICA URODZIN

W dniu 2 listopada 2006 roku setną rocznicę urodzin obchodził jeden z mieszkańców Ziemi Dobiegniewskiej Pan Józef Gińko.
Na uroczystości, która odbyła się w domu zacnego jubilata serdeczne życzenia składali przedstawiciele władz lokalnych w osobach Burmistrza Dobiegniewa Kazimierza Błaszczyka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobiegniewie Teresy Nikonor.
Na wyjątkowej uroczystości obecni byli również przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Służby Zdrowia, a także przedstawiciele z dobiegniewskiego Koła Kombatantów.
Licznie zgromadzona rodzina oraz sąsiedzi życzyli czcigodnemu jubilatowi następnych 100 lat życia w szczęściu i zdrowiu.
My również przyłączamy się do życzeń wszelkiej pomyślności.
Nowy samochód dla OSP w Dobiegniewie

Dobiegniewska jednostka OSP otrzymała samochód strażacki marki Ford przeznaczony do ratownictwa drogowego. Pojazd został przekazany i dofinansowany poprzez Komendę Główną PSP przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cześć kosztów zakupu pojazdu została pokryta z budżetu Gminy.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

W  piątek 27 października br. w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyła się uroczysta 35 Sesja Rady Miejskiej. Było to ostatnie spotkanie Radnych w tej kadencji, dlatego w programie obrad oprócz stałych punktów takich jak podjęcie uchwał (w tym uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok) oraz informacji o działalności burmistrza między sesjami, odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla radnych i sołtysów kończącej się kadencji, a najbardziej zasłużonym mieszkańcom miasta i gminy wręczone zostały honorowe odznaki „za zasługi w rozwoju Miasta i Gminy Dobiegniew”. Po zakończeniu obrad Radni spotkali się na uroczystym obiedzie, który był okazją do wspólnych dyskusji i rozważań na temat mijającego czteroletniego okresu działalności.Ślubowanie pierwszoklasistów

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka oraz jego rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo stara się sprostać nowym obowiązkom. Chce wśród nowo poznanych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia pierwszaków do szkolnej gromady tzw. ślubowanie klas I.
Dnia 29.09.2006r. w Szkole Podstawowej w Dobiegniewie odbył się uroczysty apel z okazji przyjęcia pierwszoklasistów do szkolnej rodziny. Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie stali się stuprocentowymi uczniami. W poczuciu powagi i odpowiedzialności pod godłem państwa i na sztandar szkoły złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na uczniów. Aktu pasowania po raz pierwszy w historii szkoły podstawowej dokonała prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków, żona Woldenberczyka Pani Maria Kowalska-Chilomer.« <  ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   > »