MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ...  > »

Nabór wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2009"

Trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Grantowego Programu "Równać Szanse 2009". Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejsowości.

Uroczyste odsłonięcie pomnika Woldenberczyka

W dniu 2 września odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Woldenberczyka  w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Główne uroczystości odbyły się na placu im. Tadeusza Starca  w Dobiegniewie. Dla trzech byłych jeńców obozu Oflag II C, którzy przybyli na tą wyjątkową uroczystość, moment odsłonięcia pomnika  był  szczególną  chwilą w ich życiu. Odsłonięcie poprzedzone zostało podpisaniem Aktu Erekcyjnego. Po odsłonięciu pomnika odprawiona została uroczysta Msza Święta po której odbył się Apel Poległych oraz złożone zostały wiązanki  kwiatów pod pomnikiem przez zaproszonych gości.

Wkrótce pełna  relacja z  uroczystości rocznicowych.


Zaproszenie

Burmistrz Dobiegniewa serdecznie zaprasza mieszkańców
Miasta i Gminy Dobiegniew na uroczyste obchody
70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
połączone z odsłonięciem Pomnika Woldenberczyka,
które odbędą się dnia 2 września 2009 r. w Dobiegniewie


Podpisanie umów na dofinansowanie dobiegniewskich inwestycji w ramach LRPO

Gmina Dobiegniew, podobnie jak pozostałe samorządy gminne w kraju, czyniła od początku 2007  roku starania o znalezienie dodatkowych funduszy, bez których nie udźwignęłaby ciężaru realizacji ważnych i kosztownych inwestycji. Zabiegi pracowników Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie o pozyskanie dotacji unijnych zostały uhonorowane w lipcu bieżącego roku podpisaniem w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze jednocześnie trzech umów na dofinansowanie przedsięwzięć, które uznano za kluczowe, nie tylko lokalnie, ale również z pozycji regionu lubuskiego. Dzięki temu, na prace inwestycyjne opiewające w sumie na kwotę  10 765 805,66 PLN (ponad dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) , w ramach zadań:

  • Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Dobiegniewa - modernizacja nawierzchni dróg Starorynkowa-Staszica
  • Budowa centrum ratownictwa medyczno-pozarowego - budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie
  • Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w Gminie Dobiegniew

Gmina Dobiegniew otrzyma w bieżącym i następnym roku dofinansowanie w wysokości  6 mln 063 195, 65 PLN (ponad sześć milionów) , w postaci bezzwrotnej dotacji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym ponad połowa wydatków, bo aż  56,32% sfinansowana zostanie przez Unię Europejską.Zaproszenie

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej zaprasza na XIX Łemkowską Watrę w Ługach(17-19.07.2009).  Impreza rozpocznie się o godzinie 17.00 w piątek zagrają m.in : Zespół "Horpyna" z Olsztyna,zespół "Trojanda" z Chocianowa,kapela folkowa "Serencza" z Gorlic,zespół " Wodohraj" z Lubina,zespół Pieśni "Czeremcha" oraz "Chabry" z Wałcza, kapela folkowa "Lemko Tower" ze Strzelec Kraj.,Julia Doszna z Łosia,zespół dziecięco-młodzieżowy "Ruczaj" z Ujścia Gorlickiego,zespół pieśni "Ballada" z Koszalina,zespół pieśni "Roztoka" z Rudnej,zespół pieśni "Ługowianki"  z Ługów.


Nareszcie wakacje!

Nareszcie wakacje! Tymi słowami każdy uczeń dobiegniewskich szkół zakończył 19 czerwca 2009 rok szkolny, po całorocznych zmaganiach z nauką nareszcie mogą odetchnąć. Młodzież w galowych strojach przyszła by ostatni raz usłyszeć dźwięk dzwonka. Burmistrz Leszek Waloch oraz  z- ca Tadeusz Bednarczuk, uzdolnionym uczniom wręczali nagrody, były książki, dyplomy, wyróżnienia.
Na zakończenie wszyscy życzyli sobie udanych wakacji.


"I znów zakwitły jabłonie"

W dniu 14 czerwca 2009 w Ługach odbył się VI Piknik Klubów Seniora pod nazwą „I znów zakwitły jabłonie”
Tegoroczna edycja zgromadziła 15 klubów reprezentujących trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, a  więc z Drezdenka, Starego Kurowa, Krzyża Wlkp., Człopy, Zwierzyna, Radęcina, Bierzwnika, Górek Noteckich, Różanek, Santocka, Dobiegniewa, Skwierzyny, Janczewa, Strzelec Krajeńskich i Ługów.
Celem Pikniku jest integracja Klubów Seniora i prezentacja dorobku kulturalnego seniorów poprzez występy w miejscowym amfiteatrze, wspólną zabawę i biesiadę.
Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Dobiegniewie i Sołectwo Ługi, a wsparcia finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich. 


Organy zabrzmią w Słonowie

Kościół filialny pw. MB Różańcowej w Słonowie wzniesiony w II połowie XIX wieku w 1857 roku otrzymał organy zbudowane przez niemieckiego konstruktora Wilhelma Sauera. Niestety instrument nie zachował się do czasów współczesnych. Z inicjatywy mieszkańców, przy udziale proboszcza parafii ks. Piotra Spychały zorganizowano zbiórkę na rzecz odbudowy zabytkowego instrumentu. Cześć kwoty potrzebnej na zakup organów przekażą właściciele firmy NOVOL - państwo Małgorzata i Piotr Olewińscy. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Przedsiębiorczości pieniądze na zbiórkę można wpłacać na konto: PKO BP o/Dobiegniew nr 75 1020 1967 0000 8602 0003 5097 - z dopiskiem wpłata celowa na zakup organów do kościoła w Słonowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą akcję. Organizatorzy i mieszkańcy Słonowa.


"Dni Dobiegniewa 2009 "

Jak co roku, długi świąteczny majowy weekend, mieszkańcy  naszego miasta  spędzili na majówce w ramach ''Dni Dobiegniewa''. Przygotowany trzydniowy program obfitował w atrakcje, w których każdy mógł znaleźć coś  dla siebie. W  słonecznej aurze, odbyły się imprezy rekreacyjne, wśród których były spływy kajakowe po jeziorze Osiek oraz z Jeziora Osiek na jezioro Wielgie, gry i zabawy na plaży nad jeziorem Osiek oraz wielkie grillowanie pod wiatą oktagonalną zrealizowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A polska(Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia.i muzyczne, a w mieście koncert zespołu muzyki romskiej, który wzbudził największe zainteresowanie mieszkańców. Nie zabrakło oczywiście akcentów patriotycznych, związanych z obchodami rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja (uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny oraz złożenie wiązanek kwiatów  przy pomniku na pl. T. Starca). 


Zaproszenie

Pracowania Badań Historycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim i Zakład Historii XIX i XX wieku oraz Zakład Badań nad Wojną
i Pokojem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US wraz z Gminą Dobiegniew serdecznie zapraszają do udziału w IV ogólnopolskiej konferencji naukowej
pod hasłem

„Polski rok 1939”
Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie


która odbędzie się w dn. 2-3 września 2009 r. w Dobiegniewie - Oflagu II C Woldenberg oraz Pałacu Mierzęcin.

« <  ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ...  > »