MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   > »

XVII Finał WOŚP w Dobiegniewie

Po raz kolejny w Dobiegniewie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie nasi mieszkańcy nie zawiedli i hojnie wspomogli tegoroczny finał. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt niezbędny do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych wśród najmłodszych pacjentów. W niedzielę 11 stycznia od godzin porannych swoją pracę wykonywało 30-tu wolontariuszy, zbierali pieniądze do specjalnie oznaczonych puszek. O godzinie 15 rozpoczął się koncert finałowy połaczony z licytacją i losowaniem losów, imprezę z temperamentem prowadziła Jolanta Pawlak Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie.  Wśród ofiarowanych przedmiotów na licytacji najwieksze ceny osiąnęły dwie grafiki Mariusza Mączki, po zaciętej licytacji ofiarowano za nie 250 i 300 zł. Jedyną w Dobiegniewie orginalną koszulkę od Owsiaka, z logo orkiestry, sprzedano za 200 zł. Po raz kolejny pobity został rekord z poprzedniej edycji, konto orkiestry zasililiśmy kwotą 11.073 zł. Do zobaczenia za rok. Z orkiestrowym pozdrowieniem SIE MA!


XIII przegląd kolęd i pastorałek

Dnia 12 grudnia 2008 r., w Dobiegniewie w auli Zespołu Szkół odbył sie już XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. W imprezie organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie uczestniczyło 500 osób, w tym przedstawiciele 16 DPS-ów, kluby seniora oraz dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Dobiegniewie. Patronat nad Przeglądem objeli: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt, Wojewoda Lubuski Helena Hatka, Gazeta Lubuska i Radio Zachód.


Wyjazdowe posiedzenie komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Dobiegniewie

W dniu 13 listopada br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego. Kilkunastoosobowa grupa samorządowców i zaproszonych gości odwiedziła gminę Dobiegniew. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Ganczar, podkreślił że Dobiegniew i okolica to przede wszystkim obszar ochronny sieci Natura 2000, a zarazem teren o dużym potencjale rozwoju przetwórstwa i produkcji rolno–spożywczej. Następnie głos zabrał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, podziękował za przybycie wszystkim gościom, powitał radnych i Członka Zarządu Województwa Stanisława Tomczyszyna. Potencjał przetwórczy, walory turystyczne i współpracę organów samorządu z nadleśnictwami na przykładzie Dobiegniewa, zreferował Zastępca Burmistrza Tadeusz Bednarczuk. Po prezentacji głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji Barbara Kucharska, podkreśliła duże zainteresowanie problemami gminy a zwłaszcza sytuacją rolników, hodowców i dzierżawców jezior.


Dziewiędziesiąta Rocznica Odzyskania Niepodległości

Od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny rozpoczeły się obchody 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Ksiądz Proboszcz Piotr Spychała przypomniał słowa Jana Pawła II: „Obowiązki wobec ojczyzny dotyczą każdego Polaka, odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność”.Po Mszy uczestnicy udali się na plac im. pchor T. Starca aby w takcie krótkiej uroczystości złożyć kwiaty pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego. Zgromadzonych powitał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, w swym przemówieniu nawiązał do patriotycznych wartości obchodów Święta Niepodległości i podziękował za tak liczne przybycie. Wiązanki kwiatów pod odnowionym pomnikiem złożyli: przedstawiciele władz samorządowych z przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Karpińskim na czele, delegaci dobiegniewskich szkół, przedstawiciele partii politycznych, środowisk kombatanckich i organizacji społecznych.


Modernizacja ul. Starorynkowej i Staszica

Trwają prace przy przebudowie ulic Starorynkowej i Staszica, remont rozpoczął się we wrześniu br. a zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni ulic, przebudowę sieci kanalizacyjnej, położenie nowych chodników, likwidację barier architektonicznych oraz remont i budowę nowych miejsc parkingowych. Nowe drogi to ponad 850 m wyremontowanej jezdni, koszt inwestycji szacowany jest na 1,4 mln zł. Część nawierzchni ulic otaczających kościół zostanie wykonana z kostki betonowej, zastąpi ona zużytą i nieestetyczną trylinkę. Ulica Starorynkowa na odcinku od ulicy Szpitalnej do Staszica zyska nową nawierzchnię, do tej pory była to droga gruntowa. Dzięki inwestycji poprawią się warunki komunikacyjne w rejonie modernizowanych ulic oraz wzrośnie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.


Zjazd Rodzin Woldenberskich

W dniach 26-28 września 2008 r. odbył się I Zjazd Rodzin Woldenberskich. Uroczystość jest kontynuacją Zjazdów Woldenberczyków, spotkań odbywających się w Dobiegniewie systematycznie od 1960 roku. Ideą tegorocznego spotkania było zgromadzenie wokół nielicznej już grupy byłych jeńców Oflagu II C, grona osób związanych z tradycjami obozu poprzez więzy rodzinne lub zainteresowania dotyczące pobytu polskich jeńców wojennych na terenie obecnego Dobiegniewa, w czasie II Wojny Światowej.


Rozpoczęcie I etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

W sierpniu 2008 ruszyła nowa inwestycja realizowana przez Gminę Dobiegniew. Jest to długo oczekiwana przez mieszkańców, a zwłaszcza nauczycieli i uczniów naszych placówek oświatowych termomodernizacja budynków szkół i przedszkola w Dobiegniewie. W pierwszym etapie prace zostaną wykonane na dwóch obiektach: Przedszkolu Miejskim i Szkole Podstawowej przy ul. Gdańskiej. Wybrani w trakcie przetargów wykonawcy przystąpili do prac i jeszcze przed końcem roku obydwa budynki zyskają nowy, estetyczny wygląd. Całkowity koszt I etapu prac jest szacowany na 1,4 mln złotych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Projekt "Zachować Pamięć"

W czasie II wojny światowej w Dobiegniewie znajdował się obóz jeniecki Oflag IIC Woldenberg. Od 60 lat dobiegniewski samorząd gromadzi pamiątki z 5-letniej historii Oflagu, świadczące o aktywnej działalności jeńców w obozie oraz współpracy z Gminą Dobiegniew po zakończeniu II wojny światowej. Z inicjatywy Woldenberczyków – byłych jeńców obozu utworzone zostało Muzeum Woldenberczyków. Działania Gminy zmierzają do szerokiej promocji Muzeum i jego eksponatów, mając na uwadze dużą wartość historyczną zbiorów muzealnych. Gmina realizuje zadanie pn. „Zachować pamięć” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania utworzona została m.in. strona internetowa Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie udostępniająca informacje o Oflagu IIC i pamiątkach zgromadzonych w Muzeum. W ramach realizowanego zadania skatalogowano zbiory sposobem informatycznym oraz doposażono Muzeum w sprzęt elektroniczny, fotograficzny i powielający.
„Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


Oficjalne otwarcie mostu na Kaczynce

27 sierpnia 2008 r. uroczyście otwarto nowo wybudowany most na rzece Kaczynce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Całość inwestycji kosztowała ok. 1,5mln zł i została sfinansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu rozpoczęła się 15 kwietnia i trwała do 30 lipca. Przy przecinaniu wstęgi uczestniczyli m. in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świerepo, Dyrektor ZDW w Zielonej Górze Helena Włodarczyk, Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, wykonawca i projektant mostu.


Gminne święto plonów i XIII Turniej Wsi

Dnia 24 sierpnia odbyły się kolejne obchody Święta Plonów połączone z XIII Turniejem Wsi, zgodnie z tradycją gospodarzami byli zwycięzcy zeszłorocznej edycji zmagań turniejowych – mieszkańcy Słonowa. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Słonowie, następnie barwny korowód dożynkowy dotarł do placu przy świetlicy wiejskiej. Tutaj odbyły się prezentacje wieńców dożynkowych i zawody sportowe. Po kilku atrakcyjnych konkurencjach wyłoniono zwycięzcę, zawodnicy z Ługów okazali się najlepsi i to oni będą organizatorami  przyszłorocznych dożynek.


« <  ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   > »