MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61   > »

Dzień Flagi i 3 Maja w Dobiegniewie

Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczeły się od Mszy Świetej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie, w trakcie uroczystości głos zabrał Zastępca Burmistrza Tadeusz Bednarczuk, w swym przemówieniu podnosił wartości społeczne i patriotyczne jakie przyświecały twórcom dokumentu, zachęcał też obecnych do kultywowania tych zasad w dzisiejszych staraniach na rzecz państwa i naszej lokalnej społeczności. Po Mszy Świętej zgromadzeni na uroczystości udali się na Plac im. pchor. T. Starca gdzie delegacje władz i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

OBUDŹMY W NAS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i obsługi komputera.

Termin szkolenia w Dobiegniewie:
16-17 luty od godz. 9.00-16.00

Szkoła Podstawowa im. Źołnierzy Września - Woldenberczyków,
w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8 z1.pdf      Załącznik nr 1

 z2.pdf      Załącznik nr 2

 z3.pdf      Załącznik nr 3 - oświadczenia autora

 z4.pdf      Załącznik nr 4 - regulamin konkursu

Wywiad z Burmistrzem Dobiegniewa

 Treść wywiadu z Burmistrzem Dobiegniewa Leszkiem Walochem.

Transgraniczna Koncepcja Turystyki

Informacja dla podmiotów powiązanych z sektorem turtystyki

"Jesienne pejzaże życia..."

JESIENNE PEJZAŻE ŻYCIA

Sobota
13 października 2007

O tym, że „jesień życia” może mienić się wszystkimi barwami ziemi przekonały się podczas sobotniego spotkania z seniorami zza Odry członkinie dwóch klubów seniora działających na terenie gminy Dobiegniew. powalczymy.jpg      o filharmonię

Dobiegniew Cup 2007 rozpoczęty !

To już XIII MMTPN Dobiegniew Cup
im. Kazimierza Górskiego

Rozpoczął się kolejny trzynasty Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2007
im. Kazimierza Górskiego.
W tegorocznej edycji turnieju udział weźmie 39 drużyn z Polski Ukrainy, Litwy, Białorusi i Niemiec.
Podczas trwania turnieju młodzi adepci futbolu rozegrają około 300 spotkań walcząc o miano najlepszych w swoich kategoriach wiekowych. 
Na zwycięzców tygodniowych zmagań piłkarskich czekają cenne nagrody, którymi są okazałe puchary oraz sprzęt sportowy.

"Spotkanie na Miedzy" - Dobiegniew 2007

W dniach 8-9 czerwca 2007 roku w Dobiegniewie odbyło się coroczne "Spotkanie na Miedzy" dwóch zaprzyjaźnionych powiatów Strzelecko-Drezdeneckiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego.W tegorocznym "Spotkaniu" wziął również udział partnerski niemiecki powiat Havelland oraz Gmina Golzow. Obszerniejsza relacja oraz galerie zdjęć z tej imprezy już wkrótce.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy
Brandenburgia oraz z budżetu państwa.


Spotkanie Władz Samorządowych z Sołtysami i Członkami Rad Sołeckich

W dniu 23 maja odbyło się spotkanie Władz Samorządowych Gminy Dobiegniew  z Sołtysami, członkami Rad Sołeckich obecnej i minionej kadencji oraz Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla Dobiegniewa. W spotkaniu także udział wzięli zaproszeni goście Z-ca Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. Marian Dąbrowski oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Kraj. Marek Oberda, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili zakres, sposoby i możliwości pomocy przy realizacji programów pomocowych dla rolnictwa. Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobiegniewie Tomaszem Karpińskim podziękowali byłym Sołtysom i byłym członkom Rad Sołeckich za współpracę, a Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich Wybranych na obecną kadencję życzyli dobrej współpracy. 


IV Zimowy Maraton Pieszy

W dniu 19.01.2007 r. o godzinie 19.00 na Placu im pchor. T. Starca w Dobiegniewie odbył się start do IV „Zimowego Maratonu Pieszego”.

Organizatorem maratonu był Klub Sportowy "UZNAM" Świnoujście.

W tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Na starcie stanęło aż 72 zawodników w tym 10 kobiet, którzy przyjechali do Dobiegniewa m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Lublina.

O działalności informacyjno-promocyjnej Biura FEiWZ

Unikalną działalność w skali województwa lubuskiego, a może nawet całego kraju rozpoczyna w połowie stycznia br. Urząd Miejski w Dobiegniewie

Burmistrz Dobiegniewa, wzorując się na doświadczonych w pozyskiwaniu środków unijnych sąsiadach z Zachodu Europy, proponuje nieodpłatne doradztwo i konsultacje nt. możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych.
Działalność ta stanowić będzie jedno z zadań tworzonej właśnie w Urzędzie Miejskim komórki, odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrażanie projektów z udziałem środków unijnych. Z porad ekspertów korzystać będą wyłącznie podmioty zarejestrowane, prowadzące lub planujące rozpocząć działalność na terenie Miasta i Gminy. Pomoc w rozeznaniu  potencjalnych możliwości wsparcia środkami unijnymi różnego rodzaju przedsięwzięć ma stanowić czynnik aktywizujący i zachęcający wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne do sięgania po te środki, a w przyszłości ma przełożyć się na wymierne efekty w postaci ilości funduszy unijnych wykorzystanych na tym terenie. O innowacyjności koncepcji świadczy również fakt, że punkt informacyjny nie będzie ograniczał się wyłącznie do jednego programu, czy funduszu unijnego czego nie oferowały dotychczas żadne instytucje.
O zasadach udzielania porad informują pracownicy UM telefonicznie (095 76 11 001 wew. 125) oraz drogą elektroniczną e-mail: feiwz@dobiegniew.pl). Natomiast same porady udzielane będą osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie (Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej, I piętro, pokój nr 17), we wtorki i czwartki, w godzinach od 11.00-14.00 . Każda udzielona porada będzie ewidencjonowana w UM, co dla osób korzystających wiązać się będzie jedynie z podaniem kilku danych do ankiety (wzór w załączeniu).

« <  ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61   > »