MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   > »

Pierwsza Sesja Nowej Rady

W dniu 23 listopada 2006 r. w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyła się I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

Sesję rozpoczęła najstarsza spośród nowo wybranych Radnych Pani Genowefa Mańkowska.

Podczas Sesji Radnym wręczone zostały zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli Oni ślubowanie.
Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Dobiegniewa otrzymał także Pan Leszek Waloch, który zostanie zaprzysiężony na to stanowisko na najbliższej Sesji.
W drugiej części Sesji Radni wybrali swojego Przewodniczącego, którym został Pan Tomasz Karpiński. Będzie on sprawował tę funkcję już drugi raz z rzędu, gdyż w poprzedniej kadencji również pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie. Zastępcą natomiast został wybrany Pan Marek Kowalczyk, który po raz pierwszy zasiada w dobiegniewskiej Radzie Miejskiej. 

Powołano również doraźną Komisji Statutową, w skład, której weszli Bożena Grudzińska, Jolanta Pawlak, Wojciech Plewako, Dariusz Majowicz, Tomasz Karpiński, Marek Kowalczyk.
Komisja zajmie się pracami nad nowym statutem Gminy Dobiegniew.

Obchody Święta Niepodległości

W tym roku uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości rozpoczęła Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez Księdza Dziekana Henryka Wojnara w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie. Msza zakończyła się poświęceniem kamienia upamiętniającego rodowód mieszkańców Ziemi Dobiegniewskiej. Po tej ceremonii odbył się wiec mieszkańców Ziemi Dobiegniewskiej na placu im. pchor. T.Starca, w którym wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Gminy, dobiegniewscy Kombatanci, żołnierze z Kompani Honorowej II Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV, poczty sztandarowe dobiegniewskich szkół oraz jednostek OSP w Dobiegniewie i Mierzęcinie oraz Koła Łowieckiego Ryś z Dobiegniewa.Wyniki Wyborów Samorządowych w Gminie Dobiegniew

Miejska Komisja Wyborcza w Dobiegniewie w dniu 13.11.2006r. po przeanalizowaniu protokołów głosowania z 6 Obwodowych Komisji Wyborczych ustaliła wyniki głosowania, według których nowym Burmistrzem Dobiegniewa został wybrany Pan Leszek Waloch który uzyskał 1698 głosów co stanowi 55.94% popracia mieszkańców Gminy Dobiegniew. Wyprzedził on dotychczas urzędującego Burmistrza Pana Kazimierza Błaszczyka o 797 głosów (901 uzyskanych głosów) oraz trzeciego kandydata na to stanowisko Pana Tadeusza Bednarczuka o 1262 głosy (436 uzyskanych głosów).

Miejska Komisja Wyborcza ustaliła również wyniki Wyborów do Rady Miejskiej w Dobiegniewie i tak nowymi Radnymi wybrano:

Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Walocha
- Jolanta Pawlak
- Elzbieta Oberda
- Wojciech Plewako
- Zbigniew Kołodziej
- Adam Dariusz Kamiński
- Tomasz Karpiński
- Dariusz Majowicz

Komitet Wyborczy PSL
- Bożena Grudzińska
- Paweł Wilczak
- Stanisław Chrebor

Komitet Wyborczy Wyborców Forum Dobiegniewa
- Marek Kowalczyk
- Karol Golec

Komitet Wyborczy Wyborców Jednośc Wsi i Miasta
- Eugenia Mańkowska

Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto
- Leszek Wieczór

Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Demokraci
- Jerzy Biel

SETNA ROCZNICA URODZIN

W dniu 2 listopada 2006 roku setną rocznicę urodzin obchodził jeden z mieszkańców Ziemi Dobiegniewskiej Pan Józef Gińko.
Na uroczystości, która odbyła się w domu zacnego jubilata serdeczne życzenia składali przedstawiciele władz lokalnych w osobach Burmistrza Dobiegniewa Kazimierza Błaszczyka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobiegniewie Teresy Nikonor.
Na wyjątkowej uroczystości obecni byli również przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Służby Zdrowia, a także przedstawiciele z dobiegniewskiego Koła Kombatantów.
Licznie zgromadzona rodzina oraz sąsiedzi życzyli czcigodnemu jubilatowi następnych 100 lat życia w szczęściu i zdrowiu.
My również przyłączamy się do życzeń wszelkiej pomyślności.
Nowy samochód dla OSP w Dobiegniewie

Dobiegniewska jednostka OSP otrzymała samochód strażacki marki Ford przeznaczony do ratownictwa drogowego. Pojazd został przekazany i dofinansowany poprzez Komendę Główną PSP przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cześć kosztów zakupu pojazdu została pokryta z budżetu Gminy.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

W  piątek 27 października br. w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyła się uroczysta 35 Sesja Rady Miejskiej. Było to ostatnie spotkanie Radnych w tej kadencji, dlatego w programie obrad oprócz stałych punktów takich jak podjęcie uchwał (w tym uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok) oraz informacji o działalności burmistrza między sesjami, odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla radnych i sołtysów kończącej się kadencji, a najbardziej zasłużonym mieszkańcom miasta i gminy wręczone zostały honorowe odznaki „za zasługi w rozwoju Miasta i Gminy Dobiegniew”. Po zakończeniu obrad Radni spotkali się na uroczystym obiedzie, który był okazją do wspólnych dyskusji i rozważań na temat mijającego czteroletniego okresu działalności.Ślubowanie pierwszoklasistów

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka oraz jego rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo stara się sprostać nowym obowiązkom. Chce wśród nowo poznanych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia pierwszaków do szkolnej gromady tzw. ślubowanie klas I.
Dnia 29.09.2006r. w Szkole Podstawowej w Dobiegniewie odbył się uroczysty apel z okazji przyjęcia pierwszoklasistów do szkolnej rodziny. Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie stali się stuprocentowymi uczniami. W poczuciu powagi i odpowiedzialności pod godłem państwa i na sztandar szkoły złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na uczniów. Aktu pasowania po raz pierwszy w historii szkoły podstawowej dokonała prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków, żona Woldenberczyka Pani Maria Kowalska-Chilomer.XXII Zjazd Woldenberczyków

29 września 2006r. odbył się XXII Zjazd Woldenberczyków połączony, w tym roku po raz pierwszy z obchodami Dnia Patrona Gimnazjum w Dobiegniewie – Ryszarda Koncewicza, byłego piłkarza i selekcjonera reprezentacji Polski, jeńca Oflagu II C Woldenberg. Na uroczystości na Placu im. pchor. T. Starca przybyli jak zawsze Woldenberczycy (w tym roku tylko jeden Pan Bogdan Pstrokoński) oraz ich rodziny. W uroczystościach wziął również udział przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej prof. dr hab. Jerzy Talaga. Obecni byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków z Panią Marią Kowalską - Chilomer, wdową po Woldenberczyku na czele, przedstawiciele władz miasta i gminy, nauczyciele, mieszkańcy Dobiegniewa i oczywiście młodzież szkolna.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego i wprowadzenia na Plac sztandarów dobiegniewskich szkół. Następnie głos zabrali przybyli goście, a po nich odczytano list przesłany przez Woldenberczyka Tadeusza Sławińskiego. Uczniowie przedstawili inscenizację słowno-muzyczną zakończoną złożeniem wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Czynu Żołnierskiego. Dalsza cześć uroczystości miała mniej oficjalny przebieg i odbyła się w sali gimnastycznej Gimnazjum. Uczniowie i grono pedagogiczne przygotowali humorystyczne widowisko o tematyce sportowej przedstawiające obecnie najlepszych Polskich sportowców. Można było podziwiać umiejętności sobowtórów Dariusza Michalczeskiego, Adama Małysza, Roberta Korzeniowskiego, Mateusza Kuśnierewicza, Roberta Kubicy, Mariusza Pudzianowskiego i wielu, wielu innych. Polskie „reprezentacje siatkówki i piłki nożnej” rozegrały sparingowe mecze towarzyskie. Był również quiz wiedzy o sporcie, konkurs żonglerki piłki głową oraz występy młodzieżowej grupy tanecznej Aster. Na zakończenie głos zabrał prof. Talaga, który gratulował tak dobrego pomysłu na uczczenie pamięci patrona szkoły i życzył uczniom, nauczycielom i mieszkańcom Dobiegniewa wielu tak radosnych chwil oraz wszystkiego co w życiu najlepsze.
Obchody pierwszego dnia XXII Zjazdu Woldenberczyków zakończyła uroczysta msza św., w Kościele pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie połączona z musztrą paradną Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i apelem poległych na Placu im. pchor. T. Starca.
W drugim dniu Zjazdu przybyli goście udali się do miejscowości Dziedzice, miejsca gdzie podczas próby odbicia jeńców przez wojska radzieckie zycie straciło kilkunastu Woldenberczyków.

(Zdjęcia z XXII Zjazdu Woldenberczyków w dziale Galeria)VIII Lubuskie Święto Plonów

Witnica była tegorocznym gospodarzem VIII Lubuskiego Święta Plonów. Już na dwa dni przed wojewódzkimi dożynkami, do miasta trafiły najpiękniejsze dożynkowe wieńce z każdego powiatu Ziemi Lubuskiej w tym przepiękny wieniec z sołectwa Radęcin reprezentującego gminę Dobiegniew i Powiat Strzelecko-Drezdenecki. Zgłoszone do konkursu wieńce można było oglądać w hallu witnickiego gimnazjum.

Dni Lubuskich Mazur

W ostatni weekend tegorocznych wakacji na plaży nad jeziorem Osiek odbyły się obchody         Dni Lubuskich Mazur.      W programie zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców naszej Gminy.
« <  ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   > »