MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   > »

Wyjazdowe posiedzenie komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Dobiegniewie

W dniu 13 listopada br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego. Kilkunastoosobowa grupa samorządowców i zaproszonych gości odwiedziła gminę Dobiegniew. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Ganczar, podkreślił że Dobiegniew i okolica to przede wszystkim obszar ochronny sieci Natura 2000, a zarazem teren o dużym potencjale rozwoju przetwórstwa i produkcji rolno–spożywczej. Następnie głos zabrał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, podziękował za przybycie wszystkim gościom, powitał radnych i Członka Zarządu Województwa Stanisława Tomczyszyna. Potencjał przetwórczy, walory turystyczne i współpracę organów samorządu z nadleśnictwami na przykładzie Dobiegniewa, zreferował Zastępca Burmistrza Tadeusz Bednarczuk. Po prezentacji głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji Barbara Kucharska, podkreśliła duże zainteresowanie problemami gminy a zwłaszcza sytuacją rolników, hodowców i dzierżawców jezior.


Dziewiędziesiąta Rocznica Odzyskania Niepodległości

Od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny rozpoczeły się obchody 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Ksiądz Proboszcz Piotr Spychała przypomniał słowa Jana Pawła II: „Obowiązki wobec ojczyzny dotyczą każdego Polaka, odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność”.Po Mszy uczestnicy udali się na plac im. pchor T. Starca aby w takcie krótkiej uroczystości złożyć kwiaty pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego. Zgromadzonych powitał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, w swym przemówieniu nawiązał do patriotycznych wartości obchodów Święta Niepodległości i podziękował za tak liczne przybycie. Wiązanki kwiatów pod odnowionym pomnikiem złożyli: przedstawiciele władz samorządowych z przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Karpińskim na czele, delegaci dobiegniewskich szkół, przedstawiciele partii politycznych, środowisk kombatanckich i organizacji społecznych.


Modernizacja ul. Starorynkowej i Staszica

Trwają prace przy przebudowie ulic Starorynkowej i Staszica, remont rozpoczął się we wrześniu br. a zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni ulic, przebudowę sieci kanalizacyjnej, położenie nowych chodników, likwidację barier architektonicznych oraz remont i budowę nowych miejsc parkingowych. Nowe drogi to ponad 850 m wyremontowanej jezdni, koszt inwestycji szacowany jest na 1,4 mln zł. Część nawierzchni ulic otaczających kościół zostanie wykonana z kostki betonowej, zastąpi ona zużytą i nieestetyczną trylinkę. Ulica Starorynkowa na odcinku od ulicy Szpitalnej do Staszica zyska nową nawierzchnię, do tej pory była to droga gruntowa. Dzięki inwestycji poprawią się warunki komunikacyjne w rejonie modernizowanych ulic oraz wzrośnie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.


Zjazd Rodzin Woldenberskich

W dniach 26-28 września 2008 r. odbył się I Zjazd Rodzin Woldenberskich. Uroczystość jest kontynuacją Zjazdów Woldenberczyków, spotkań odbywających się w Dobiegniewie systematycznie od 1960 roku. Ideą tegorocznego spotkania było zgromadzenie wokół nielicznej już grupy byłych jeńców Oflagu II C, grona osób związanych z tradycjami obozu poprzez więzy rodzinne lub zainteresowania dotyczące pobytu polskich jeńców wojennych na terenie obecnego Dobiegniewa, w czasie II Wojny Światowej.


Rozpoczęcie I etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

W sierpniu 2008 ruszyła nowa inwestycja realizowana przez Gminę Dobiegniew. Jest to długo oczekiwana przez mieszkańców, a zwłaszcza nauczycieli i uczniów naszych placówek oświatowych termomodernizacja budynków szkół i przedszkola w Dobiegniewie. W pierwszym etapie prace zostaną wykonane na dwóch obiektach: Przedszkolu Miejskim i Szkole Podstawowej przy ul. Gdańskiej. Wybrani w trakcie przetargów wykonawcy przystąpili do prac i jeszcze przed końcem roku obydwa budynki zyskają nowy, estetyczny wygląd. Całkowity koszt I etapu prac jest szacowany na 1,4 mln złotych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Projekt "Zachować Pamięć"

W czasie II wojny światowej w Dobiegniewie znajdował się obóz jeniecki Oflag IIC Woldenberg. Od 60 lat dobiegniewski samorząd gromadzi pamiątki z 5-letniej historii Oflagu, świadczące o aktywnej działalności jeńców w obozie oraz współpracy z Gminą Dobiegniew po zakończeniu II wojny światowej. Z inicjatywy Woldenberczyków – byłych jeńców obozu utworzone zostało Muzeum Woldenberczyków. Działania Gminy zmierzają do szerokiej promocji Muzeum i jego eksponatów, mając na uwadze dużą wartość historyczną zbiorów muzealnych. Gmina realizuje zadanie pn. „Zachować pamięć” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania utworzona została m.in. strona internetowa Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie udostępniająca informacje o Oflagu IIC i pamiątkach zgromadzonych w Muzeum. W ramach realizowanego zadania skatalogowano zbiory sposobem informatycznym oraz doposażono Muzeum w sprzęt elektroniczny, fotograficzny i powielający.
„Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


Oficjalne otwarcie mostu na Kaczynce

27 sierpnia 2008 r. uroczyście otwarto nowo wybudowany most na rzece Kaczynce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Całość inwestycji kosztowała ok. 1,5mln zł i została sfinansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu rozpoczęła się 15 kwietnia i trwała do 30 lipca. Przy przecinaniu wstęgi uczestniczyli m. in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świerepo, Dyrektor ZDW w Zielonej Górze Helena Włodarczyk, Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, wykonawca i projektant mostu.


Gminne święto plonów i XIII Turniej Wsi

Dnia 24 sierpnia odbyły się kolejne obchody Święta Plonów połączone z XIII Turniejem Wsi, zgodnie z tradycją gospodarzami byli zwycięzcy zeszłorocznej edycji zmagań turniejowych – mieszkańcy Słonowa. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Słonowie, następnie barwny korowód dożynkowy dotarł do placu przy świetlicy wiejskiej. Tutaj odbyły się prezentacje wieńców dożynkowych i zawody sportowe. Po kilku atrakcyjnych konkurencjach wyłoniono zwycięzcę, zawodnicy z Ługów okazali się najlepsi i to oni będą organizatorami  przyszłorocznych dożynek.


Łemkowska Watra w Ługach

W dniach 25 – 26 lipca odbyła się XVIII Watra Łemkowska w Ługach – jest to impreza plenerowa, na którą co roku przybywa około półtora tysiąca osób z kraju i zagranicy. W trakcie spotkania wystąpiła prawie cała krajowa czołówka artystów wykonujących folk łemkowski i kilka zespołów zagranicznych. W tym roku na scenie wystąpił m.in. zespól Akord z Ukrainy, Berkut z Olsztyna, miejscowe Ługowianki, Lemko Tower (Strzelce Kraj.) i wielu innych artystów zafascynowanych kulturą Łemkowską. Znakomita atmosfera, biesiadny charakter, ognisko, tańce i śpiewy do samego rana powodują, że połowie lipca do Ługów na Łemkowską Watrę przyjeżdża coraz więcej turystów.


Dobiegniew Cup 2008 "Już po raz czternasty"

XIV Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2008 zakończył się.
Przez tydzień na pięciu boiskach w Dobiegniewie rywalizowało ponad 1000 zawodników z 49 krajowych i zagranicznych drużyn, podzielonych na cztery kategorie wiekowe.
W turnieju oprócz drużyn z Polski zagrały drużyny z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Białorusi.
(Wyniki i tabele pierwszego dnia turnieju:
www.dobiegniew.cup.pl)

« <  ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   > »