MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Nabór uczestników do projektu "W dobrych rękach"

Projekt  realizuje Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z/s w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec”.Jest skierowany do mieszkańców Gminy Dobiegniew.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W sobotę 1 sierpnia br. obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku ze względu na epidemię  uroczystości miały charakter symboliczny.

Informacja o naborze do Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa oraz utzrymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r. o Policji)

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Nabór wniosków - Stowarzyszenie "LGD Brama Lubuska"

 Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

 2807202005.doc      Ogłoszenie o naborze 4/2020

 2807202006.doc      Zał. nr 1 do ogłoszenia 4/2020 - Cele ogólne i szczegółowe

 2807202007.doc      Zał. nr 2 do ogłoszenia 4/2020 - Lista wymaganych dokumentów

 2807202008.doc      Zał. nr 3 do ogłoszenia 4/2020 - Kryteria wyboru operacji

 280720201.doc      Ogłoszenie o naborze 3/2020

 280720202.doc      Zał. nr 1 do ogłoszenia 3/2020 - Cele ogólne i szczegółowe

 280720203.doc      Zał. nr 2 do ogłoszenia 3/2020 - Lista wymaganych dokumentów

 280720204.doc      Zał. nr 3 do ogłoszenia 3/2020 - Kryteria wyboru operacji

KRUS - Konkurs dla dzieci

      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.       

4 lata Posterunku Policji w Dobiegniewie

Minęły cztery lata od przywrócenia w Dobiegniewie Posterunku Policji. W piątek 10 lipca br. z wizytą do siedziby dobiegniewskich służb bezpieczeństwa publicznego przybył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ...

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 22 lipca 2020 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

Powiatowe przewozy pasażerskie


Uwaga! utrudnienia w ruchu (ul. Krasickiego)

Informujemy o zamknięciu pasa drogowego w ciągu ul. Krasickiego w Dobiegniewie, w terminie od 20.07.2020 (około godz. 10.00) do 24.07.2020. Celem zamknięcia pasa drogowego jest przeprowadzenie robót porządkowych po wycince drzew i krzewów w ciągu ww. ulicy, zaplanowanej od 15.07.2020 w ramach inwestycji przebudowy linii kolejowej E59.

« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »