MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   > »

"Spotkanie na Miedzy" - Dobiegniew 2007

W dniach 8-9 czerwca 2007 roku w Dobiegniewie odbyło się coroczne "Spotkanie na Miedzy" dwóch zaprzyjaźnionych powiatów Strzelecko-Drezdeneckiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego.W tegorocznym "Spotkaniu" wziął również udział partnerski niemiecki powiat Havelland oraz Gmina Golzow. Obszerniejsza relacja oraz galerie zdjęć z tej imprezy już wkrótce.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy
Brandenburgia oraz z budżetu państwa.


Spotkanie Władz Samorządowych z Sołtysami i Członkami Rad Sołeckich

W dniu 23 maja odbyło się spotkanie Władz Samorządowych Gminy Dobiegniew  z Sołtysami, członkami Rad Sołeckich obecnej i minionej kadencji oraz Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla Dobiegniewa. W spotkaniu także udział wzięli zaproszeni goście Z-ca Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. Marian Dąbrowski oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Kraj. Marek Oberda, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili zakres, sposoby i możliwości pomocy przy realizacji programów pomocowych dla rolnictwa. Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobiegniewie Tomaszem Karpińskim podziękowali byłym Sołtysom i byłym członkom Rad Sołeckich za współpracę, a Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich Wybranych na obecną kadencję życzyli dobrej współpracy. 


IV Zimowy Maraton Pieszy

W dniu 19.01.2007 r. o godzinie 19.00 na Placu im pchor. T. Starca w Dobiegniewie odbył się start do IV „Zimowego Maratonu Pieszego”.

Organizatorem maratonu był Klub Sportowy "UZNAM" Świnoujście.

W tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Na starcie stanęło aż 72 zawodników w tym 10 kobiet, którzy przyjechali do Dobiegniewa m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Lublina.

O działalności informacyjno-promocyjnej Biura FEiWZ

Unikalną działalność w skali województwa lubuskiego, a może nawet całego kraju rozpoczyna w połowie stycznia br. Urząd Miejski w Dobiegniewie

Burmistrz Dobiegniewa, wzorując się na doświadczonych w pozyskiwaniu środków unijnych sąsiadach z Zachodu Europy, proponuje nieodpłatne doradztwo i konsultacje nt. możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych.
Działalność ta stanowić będzie jedno z zadań tworzonej właśnie w Urzędzie Miejskim komórki, odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrażanie projektów z udziałem środków unijnych. Z porad ekspertów korzystać będą wyłącznie podmioty zarejestrowane, prowadzące lub planujące rozpocząć działalność na terenie Miasta i Gminy. Pomoc w rozeznaniu  potencjalnych możliwości wsparcia środkami unijnymi różnego rodzaju przedsięwzięć ma stanowić czynnik aktywizujący i zachęcający wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne do sięgania po te środki, a w przyszłości ma przełożyć się na wymierne efekty w postaci ilości funduszy unijnych wykorzystanych na tym terenie. O innowacyjności koncepcji świadczy również fakt, że punkt informacyjny nie będzie ograniczał się wyłącznie do jednego programu, czy funduszu unijnego czego nie oferowały dotychczas żadne instytucje.
O zasadach udzielania porad informują pracownicy UM telefonicznie (095 76 11 001 wew. 125) oraz drogą elektroniczną e-mail: feiwz@dobiegniew.pl). Natomiast same porady udzielane będą osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie (Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej, I piętro, pokój nr 17), we wtorki i czwartki, w godzinach od 11.00-14.00 . Każda udzielona porada będzie ewidencjonowana w UM, co dla osób korzystających wiązać się będzie jedynie z podaniem kilku danych do ankiety (wzór w załączeniu).

XV Finał WOŚP. Pobiliśmy kolejny rekord!


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zagrała w Dobiegniewie po raz ósmy. W tym roku tak jak w całej Polsce, również u nas zbierano pieniądze na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach sztab powstał w Zespole Szkół, a 36 wolontariuszy – uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum kwestowało już od wczesnych godzin porannych.

Wielkie granie w Dobiegniewie rozpoczęło się o godzinie 15.00, a zakończyło światełkiem do nieba przed godziną 22.00. Koncert finałowy prowadziła pani Jolanta Pawlak szefowa sztabu WOŚP, na co dzień dyrektor Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dobiegniewie.

Powitanie Nowego Roku

W noc Sylwestrową na placu im. pchor. T. Starca staraniem Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz dobiegniewskiej młodzieży odbyła się impreza plenerowa pn. „Powitanie Nowego Roku w Dobiegniewie”.

Na imprezę przybyli mieszkańcy nie tylko naszej gminy. Można było spotkać również osoby ze Strzelec Kraj., Drezdenka, Bierzwnika i innych miejscowości. Wszyscy w szampańskiej atmosferze bawili się przy dźwiękach muzyki klubowej. Mocniejsze brzmienie, choć w tę noc również miłe dla ucha zaprezentował dobiegniewski zespół „The Crock”, który dzięki udanemu występowi stał się ulubieńcem publiczności.
Równo o północy wraz ze strzelającymi szampanami rozpoczął się pokaz sztucznych ogni. Ludzie składając sobie noworoczne życzenia mieli okazję w centrum Dobiegniewa podziwiać salwy kolorowych fajerwerków, a prowadzący zabawę ksiądz Paweł Terzyk przekazał noworoczne życzenia Burmistrza Dobiegniewa, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pracowników Administracji Publicznej.
Po tak udanej imprezie, która odbyła się w Dobiegniewie po raz pierwszy mamy nadzieję, że będzie to już stały punkt w kalendarzu imprez kulturalno-rozrywkowych Gminy Dobiegniew.


XI Przegląd Kolęd i Pastorałek

W piątek 8 grudnia br. w Auli Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dobiegniewie odbył się XI Przegląd Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego.
W imprezie, której organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej, władz Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego uczestniczyły zespoły z domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, klubów seniora, młodzież szkolna działająca w scholach i innych organizacjach wspierających działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oficjalne otwarcie ronda w Dobiegniewie.

W dniu 8 grudnia br. nastąpił techniczny odbiór robót budowlanych oraz oficjalne otwarcie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 Gorzów-Wałcz z drogą wojewódzką nr 160 Choszczno-Drezdenko oraz drogą powiatową nr F1371 prowadzącą do miejscowości Osiek.


Modernizacja Muzeum Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie pod nazwą „Pochylamy się nad przeszłością”

           
Zakończono realizację inwestycji, w efekcie której wyremontowane i zmodernizowane zostało Muzeum Oflagu IIC Woldenberg w Dobiegniewie. Zakres prac obejmował m.in. wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych na nowe, wymianę tynków i okładzin wewnętrznych, wymianę lub wykonanie remontu  drzwi i okien, przebudowę węzłów sanitarnych w budynku  Muzeum Oflagu II C Woldenberg o powierzchni 369,91 m2, a także zainstalowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz  montaż systemu centralnego ogrzewania z odnawialnego źródła energii – zamontowane zostały pompy ciepła.

Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 900 tys. zł, z czego ponad połowę stanowi  dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TERMO” Spółka Jawna, Bogusław Trybuchowicz, Stanisław Winiarski z Gorzowa Wlkp. Udostępnienie Muzeum zwiedzającym planowane jest na wiosnę 2007r.     


 
Pierwsza Sesja Nowej Rady

W dniu 23 listopada 2006 r. w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyła się I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

Sesję rozpoczęła najstarsza spośród nowo wybranych Radnych Pani Genowefa Mańkowska.

Podczas Sesji Radnym wręczone zostały zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli Oni ślubowanie.
Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Dobiegniewa otrzymał także Pan Leszek Waloch, który zostanie zaprzysiężony na to stanowisko na najbliższej Sesji.
W drugiej części Sesji Radni wybrali swojego Przewodniczącego, którym został Pan Tomasz Karpiński. Będzie on sprawował tę funkcję już drugi raz z rzędu, gdyż w poprzedniej kadencji również pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie. Zastępcą natomiast został wybrany Pan Marek Kowalczyk, który po raz pierwszy zasiada w dobiegniewskiej Radzie Miejskiej. 

Powołano również doraźną Komisji Statutową, w skład, której weszli Bożena Grudzińska, Jolanta Pawlak, Wojciech Plewako, Dariusz Majowicz, Tomasz Karpiński, Marek Kowalczyk.
Komisja zajmie się pracami nad nowym statutem Gminy Dobiegniew.

« <  ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   > »