MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68   > »

Wizyta Wojewody Lubuskiego w Dobiegniewie

W dniu 08 kwietnia 2009r. odbyła się wizytacja powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z udziałem Pani Wojewody Heleny Hatki, wraz z przedstawicielami Służb Bezpieczeństwa i Dyrektorami Wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Około godz. 14.00 delegacja Pani Wojewody wraz ze Starostami, Przewodniczącym Rady Powiatu i Zarządem przybyła do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W spotkaniu udział wzięli również Burmistrz Dobiegniewa oraz Wójt Starego Kurowa. Pani Wojewoda Helena Hatka podkreśliła urokliwe położenie naszej Gminy wśród lasów i jezior, również pozytywnie oceniła funkcjonowanie jednostki.


Remont drogi w miejscowości Ługi

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011, od kwietnia br. realizowany jest remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ługi. Obejmuje on swym zakresem przebudowę ponad 1100 m jezdni wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Zmodernizowane zostaną trzy zjazdy z drogi gminnej na przebiegającą przez środek wsi drogę krajową, poprawi się bezpieczeństwo i komfort włączania się do ruchu pojazdów. Obecnie droga wewnętrzna nie ma trwałej nawierzchni,  wykonana jest częściowo z kamienia polnego. Zakończenie prac planowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku, całkowite koszty wyniosą 1,3 mln zł.


Uwaga przedsiębiorcy, z dniem 31 marca 2009 roku zmieniają się zasady rejestracji działalności gospodarczej

Z dniem 31 marca 2009 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), wprowadzająca między innymi zasadę "jednego okienka".

Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  składają w Urzędzie Miasta/Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji – „EDG-1”.


Wizyta A. Przwoźnika w Muzeum Woldenberczyków

W dniu 28 marca 2009r. złożył wizytę w  Muzeum Woldenberczyków  Pan Andrzej Przewoźnik Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństawa wraz z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Dobiegniewa Pan Leszek Waloch oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
Tematem rozmów była sprawa remontu cmentarza jenieckiego przy Oflagu IIC Woldenberg, budowa Pomnika Woldenberczyka na Placu pchor. Tadeusza Starca oraz bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania muzeum. Pan minister obiecał dofinansować planowane przez samorząd przedsięwzięcia.

Wielki bal księżniczek

02.02.2009 r. w świetlica przedszkola zamieniła się w prawdziwą salę balową rodem z bajkowej opowieści. Coroczny Bal Karnawałowy Przebierańców to jedna z tradycji Przedszkola Miejskiego w Dobiegniewie, w tym roku była o tyle ciekawsza gdyż przedszkolaki postanowiły nazwać edycję „Wielkim Balem Księżniczek Disneya”. Dzięki rodzicom, którzy przebrali swoje dzieci za różne postacie bajkowe bal ten okazał się świetnym pomysłem na udaną i radosną zabawę. Dzieci były zachwycone.

Nowy sprzęt w akcji….

Dobiegniewska jednostka Straży Pożarnej wzbogaciła się o sanie do ratownictwa na lodzie, zakup sprzętu o wartości 5 tys. Zł sfinansowano ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak sprawnie przeprowadzić akcję ratunkową za pomocą nowego sprzętu udowodnili dobiegniewscy strażacy w trakcie ćwiczeń na jeziorze Osiek w dniu  17 stycznia br. Zadaniem było wyławianie poszkodowanych z wody po załamaniu się lodu.

XVII Finał WOŚP w Dobiegniewie

Po raz kolejny w Dobiegniewie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie nasi mieszkańcy nie zawiedli i hojnie wspomogli tegoroczny finał. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt niezbędny do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych wśród najmłodszych pacjentów. W niedzielę 11 stycznia od godzin porannych swoją pracę wykonywało 30-tu wolontariuszy, zbierali pieniądze do specjalnie oznaczonych puszek. O godzinie 15 rozpoczął się koncert finałowy połaczony z licytacją i losowaniem losów, imprezę z temperamentem prowadziła Jolanta Pawlak Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie.  Wśród ofiarowanych przedmiotów na licytacji najwieksze ceny osiąnęły dwie grafiki Mariusza Mączki, po zaciętej licytacji ofiarowano za nie 250 i 300 zł. Jedyną w Dobiegniewie orginalną koszulkę od Owsiaka, z logo orkiestry, sprzedano za 200 zł. Po raz kolejny pobity został rekord z poprzedniej edycji, konto orkiestry zasililiśmy kwotą 11.073 zł. Do zobaczenia za rok. Z orkiestrowym pozdrowieniem SIE MA!


XIII przegląd kolęd i pastorałek

Dnia 12 grudnia 2008 r., w Dobiegniewie w auli Zespołu Szkół odbył sie już XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. W imprezie organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie uczestniczyło 500 osób, w tym przedstawiciele 16 DPS-ów, kluby seniora oraz dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Dobiegniewie. Patronat nad Przeglądem objeli: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt, Wojewoda Lubuski Helena Hatka, Gazeta Lubuska i Radio Zachód.


Wyjazdowe posiedzenie komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Dobiegniewie

W dniu 13 listopada br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego. Kilkunastoosobowa grupa samorządowców i zaproszonych gości odwiedziła gminę Dobiegniew. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Ganczar, podkreślił że Dobiegniew i okolica to przede wszystkim obszar ochronny sieci Natura 2000, a zarazem teren o dużym potencjale rozwoju przetwórstwa i produkcji rolno–spożywczej. Następnie głos zabrał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, podziękował za przybycie wszystkim gościom, powitał radnych i Członka Zarządu Województwa Stanisława Tomczyszyna. Potencjał przetwórczy, walory turystyczne i współpracę organów samorządu z nadleśnictwami na przykładzie Dobiegniewa, zreferował Zastępca Burmistrza Tadeusz Bednarczuk. Po prezentacji głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji Barbara Kucharska, podkreśliła duże zainteresowanie problemami gminy a zwłaszcza sytuacją rolników, hodowców i dzierżawców jezior.


Dziewiędziesiąta Rocznica Odzyskania Niepodległości

Od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny rozpoczeły się obchody 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Ksiądz Proboszcz Piotr Spychała przypomniał słowa Jana Pawła II: „Obowiązki wobec ojczyzny dotyczą każdego Polaka, odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność”.Po Mszy uczestnicy udali się na plac im. pchor T. Starca aby w takcie krótkiej uroczystości złożyć kwiaty pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego. Zgromadzonych powitał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, w swym przemówieniu nawiązał do patriotycznych wartości obchodów Święta Niepodległości i podziękował za tak liczne przybycie. Wiązanki kwiatów pod odnowionym pomnikiem złożyli: przedstawiciele władz samorządowych z przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Karpińskim na czele, delegaci dobiegniewskich szkół, przedstawiciele partii politycznych, środowisk kombatanckich i organizacji społecznych.


« <  ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68   > »