MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  > »

Dobiegniewska majówka

Długi majowy weekend  już za nami. Mieszkańcom dziękujemy za liczny udział, zwłaszcza w konkurencjach sportowych. Zasłużonym społecznikom, wyróżnionym w trakcie uroczystości na placu im. pchor. T. Starca, raz jeszcze gratulujemy.

zaproszenie na obchody Dnia strażaka

Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobiegniewie serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców naszej gminy na obchody Dnia Strażaka,
które będą miały miejsce 6 maja 2017 r. przy hali sportowej na ul. Leśnej w Dobiegniewie.

 040520171.pdf      Zaproszenie i program obchodów

Dotacje na usunięcie wyrobów z azbestu

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością (...) na terenie Gminy Dobiegniew.

 2104201701.pdf      Zarządzenie Nr 26/2017

 210420172.pdf      Regulamin przyznania dofinansowania

 210420173.pdf      Zał. nr 1 do Regulaminu

 210420174.pdf      Zał. nr 2 do Regulaminu

 210420175.pdf      Zał. nr 3 do Regulaminu

Mobilny Punkt Informacyjny w Dobiegniewie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 26 kwietnia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Inicjatywa dobiegniewskich gimnazjalistów

Od ponad 20 lat Kancelaria Sejmu we współpracy z innymi instytucjami realizuje projekt edukacyjny związany z udziałem uczniów w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad ...

„NEED zamiast NEET - Lubuskie!”

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu pn. „NEED zamiast NEET - Lubuskie!” - współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, realizowanego przez Centrum Innowacyjnego Biznesu ze Szczecina...

 130420171.pdf      Informacja o projekcie

 130420172.docx      Opis projektu

ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 210320171.doc      Ogłoszenie o naborze WOPP

 210320172.pdf      Ogłoszenie o naborze WOPP

 210320173.doc      Zał. nr 1 do Ogłoszenia 3/2017

 210320174.pdf      Zał. nr 1 do Ogłoszenia 3/2017

 210320175.doc      Zał. nr 2 do Ogłoszenia 3/2017

 210320176.pdf      Zał. nr 2 do Ogłoszenia 3/2017

 210320177.doc      Zał. nr 3 do Ogłoszenia 3/2017

 210320178.pdf      Zał. nr 3 do Ogłoszenia 3/2017

 210320179.docx      Zał. nr 4 do Ogłoszenia 4/2017

 2103201790.pdf      Zał. nr 4 do Ogłoszenia 4/2017

XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu II C Woldenberg

10 marca 2017 r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu IIC Woldenberg.

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Dobiegniew

Ożywienie gospodarcze naszej gminy wymaga wspólnych działań samorządu i lokalnych przedsiębiorców. Dostrzegając konieczność dialogu i zapraszając corocznie do współpracy właścicieli dobiegniewskich firm, Burmistrz Leszek Waloch zorganizował kolejne spotkanie, które w tym roku odbyło się 22 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie. 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",  zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

 060320171.docx      ogłoszenie o naborze

 060320172.docx      informacja o załącznikach

« <  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  > »