MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  > »

Szkolenie dotyczące możliwości uzyskania grantów dla organizacji pozarządowych

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające siedzibę na obszarze Stowarzyszenia, do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskania dofinansowania ...

Razem dla Muzeum Woldenberczyków

Możliwości finansowania rozbudowy Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie to głównym temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z włodarzami gminy. Samorząd województwa w przyszłorocznym budżecie przeznaczy 562 tys. zł na wkład własny do projektów ...

LGD Brama Lubuska - środki na działalność

Środku finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o jakie będą mogli ubiegać się mieszkańcy STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA ...

 091120171.pdf      tabela przedsiębiorcy

 091120172.pdf      zakres pomocy

Akcja AZBEST - podsumowanie 2017

Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 12.355,57 zł w formie dotacji na cele bieżące stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

PROJEKT MŁODZIEŻOWA AKADEMIA KOMUNIKACJI – MAK

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, jako jedna z jedenastu partnerskich Lokalnych Grup Działania, uczestniczyła w realizacji projektu współpracy międzynarodowej o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”.

 MAK.pdf      informacja

Bezpłatny system smsmobi

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości bezpłatnego otrzymywania powiadomień drogą sms o ważnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach. Szczegółowa informacja na załączonym plakacie.

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VII

Pragniemy Państwa poinformować o organizowanym przez Wydział Rybactwa W Departamencie Rolnictwa Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi konkursie fotograficznym dla dzieci„ Środowisko wodne widziane oczami dziecka”. 


 02102017.pdf      Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci "Środowisko wodne widziane oczami dziecka"

 021020171.doc      Załącznik do regulaminu konkursu

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego

W załączeniu informacja dotycząca usług rozwojowych dla lubuskich MMŚP.

 021020172.pdf      Usługi rozwojowe dla lubuskich MMŚP

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października

Z dniem 1 października 2017 r. świadczenia  w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty  zawarte w załączonej tabeli.

 29092017.xls      wykaz podmiotow nocna i swiateczna opieka zdrowotna

Głośna próba syren alarmowych

Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej województwa lubuskiego” w dniu 28 września 2017 r., w godzinach 12.00 - 12.30 na terenie Dobiegniewa przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.
« <  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  > »