Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023…

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 oraz Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o naborze kandydatów na członków …

Wymiana wodomierzy u mieszkańców Gminy Dobiegniew

Polecamy również: Bezpłatne maseczki dla mieszkańców gminy Dobiegniew Nabór deklaracji dotyczący uczestnictwa mieszkańców Gminy Dobiegniew w programie “Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży …