Budżet obywatelski 2023

Budżet Obywatelski w Dobiegniewie

Jest to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców. W ramach BOwD mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Jego zadaniem jest pobudzenie mieszkańców do aktywności, a także w oparciu o ich zaangażowanie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. BOwD daje mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Dobiegniew i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to  Budżet Obywatelski w Dobiegniewie jest właśnie dla Ciebie!

Jak to wygląda w skrócie?

  • Mieszkańcy Gminy Dobiegniew zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez komisję pod kątem możliwości realizacji,
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie,
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji w danym roku budżetowym.

 

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie 

od 30 stycznia do 17 lutego 2023 

Kwota przeznaczona na projekty Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie 

100.000,00 zł

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX
załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2023r.

Protokół Nr 01.2023 z dnia 27 lutego 2023 z posiedzenia Komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2023r

Protokół Nr 02.2023 z dnia 06 marca 2023r z posiedzenia Komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2023r