Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Głusko, Sitnica, Radęcin, Słowin

Polecamy również: Informacja PSSE w Drezdenku dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego: Słowin, Głusko, Sitnica. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego: Mierzęcin, Sitnica, …

Utylizacja azbestu

                 Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”   Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała w 2023 roku …

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew

Informacja dotycząca rezultatów zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko Polecamy również: Zapytanie Ofertowe z dnia 10 czerwca …