Mobilny Punkt Informacyjny w Dobiegniewie – 15.07.2021 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Dobiegniewie – 15.07.2021 r. Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, zapraszają na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 lipca w Dobiegniewie. O wydarzeniu Podczas rozmów …

Możliwość składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 …