Diagnoza na temat potrzeb lokalnej społeczności

Jednym z elementów realizacji programu BLISKO jest przeprowadzenie diagnozy na temat potrzeb lokalnej społeczności.
W ramach tych działań odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy za sprawą pędzli i farb przedstawili swoją “Bibliotekę marzeń”.
Był to świetny sposób na rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, a także cenne badanie, które stanie się jedną z podstaw do lepszego dostosowania oferty biblioteki i wykorzystywania jej zasobów.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025, KIERUNEK INTERWENCJI 4.1. BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ