Diagnoza Potrzeb Lokalnej Społeczności

Drodzy Państwo,

Centrum Kultury w Dobiegniewie – Biblioteka Publiczna prowadzi diagnozę lokalnego środowiska na temat potrzeb, oczekiwań i preferencji kulturalnych w stosunku do naszej placówki.

Wyniki, które zbierzemy w trakcie przeprowadzania ankiety, pozwolą nam podjąć takie działania, które zostaną ukierunkowane na Państwa potrzeby.

Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby diagnozy, opracowywanej w ramach Projektu BLISKO – Biblioteka Lokalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD1zpp6jNiwH0kzFYUfqhxh8Sy56TGhfsvBtkX2ubiCDD9aQ/viewform?pli=1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025