Dowozy seniorów na szczepienia przeciw COVID-19

Drodzy mieszkańcy,
w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-COV-2 Burmistrz Dobiegniewa informuje, że Gmina Dobiegniew przystąpiła do realizacji programu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych”
Zapewnimy transport :
– Osobom mającym trudności z dostępem do punktów szczepień (osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktów szczepień).
– Osobom z niepełnosprawnościami (osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupę inwalidzką ze schorzeniami narządów ruchu lub neurologicznymi).
Aby uzyskać pomoc wystarczy skontaktować się z Gminnym Koordynatorem ds. Szczepień niezwłocznie po otrzymaniu terminu szczepienia.

Gminny Koordynator ds. Szczepień : Hubert Kowalski
tel. 95/ 74 88 158 lub 515 042 789

Transport realizowany będzie z pomocą druhów Ochotniczych Straży Pożarnych samochodem osobowym będącym w posiadaniu jednostki OSP Dobiegniew.

Zachęcamy do szczepień i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska