Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Dnia 6 maja 2024 r. odbyła się sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

Burmistrz Dobiegniewa Pan Bartosz Jabłoński odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Dobiegniewa.

Odbyło się ślubowanie Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie – kadencji 2024-2029.

W trakcie obrad dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalono składy komisji.

Przewodniczącym Rady Miejskiej ponownie został Pan Marek Kowalczyk, Wiceprzewodniczącym Pan Leszek Wieczór.