Informacja Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21.02.2022r.

315.obreb Dobiegniew