Informacja dla uchodźców z Ukrainy

 

Strona informacyjna dla obywateli Ukrainy

ua.gov.pl

Znajdziesz tam

  • Zasady wjazdu do Polski
  • Informacje o punktach recepcyjnych
  • Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

 

https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-na-temat-legalizacji-pobytu-w-polsce