Informacja o terminie, miejscu, dacie i godzinie głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2023 rok – Wyniki głosowania na projekty zgłoszone

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie, które przeszły pozytywną ocenę formalną odbędzie się w Urzędzie Miejskim ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (parter Urzędu Miejskiego) w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie od 19 kwietnia 2023 roku do 28 kwietnia 2023 roku w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 17:00,    wtorek –czwartek od  7:30 do 15:30 i piątek od 7:30 do 14:00.

 

Zasady głosowania

  • uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Dobiegniew,
  • głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania (do pobrania w: pokoju 104, punkt obsługi interesanta, i w okienku kasy)
  • w celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają na karcie do głosowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania, składając własnoręczny podpis.
  • każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać głos na jeden projekt, stawiając znak X przy wybranym projekcie i wypełniając czytelnie wszystkie wymagane pola na karcie go głosowania.

 

Protokół Nr 3/2023

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok