1

Informacja o wynikach oceny formalnej złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2021 rok

Protokół Nr 01.2021