Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Dobiegniewie na kadencję 2024-2029 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Dobiegniewa.

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Dobiegniewie na kadencję 2024-2029 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Dobiegniewa.

Sesja odbędzie się dnia 06 maja 2024 roku o godz. 14.00
w sali sesyjnej nr 115A Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie inauguracyjne sesji Rady.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Burmistrza.
  7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania: postanowienie KW