Komunikat PPIS w Drezdenku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dobiegniew

OJW Dobiegniew