MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7   > »

Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej  z wodociągu publicznego Mierzęcin - Decyzja Nr HK.530D.10/02/2018 z dnia 12.02.2018 roku i Komunikat nr 4  PPIS w Drezdenku z dnia 12.02.2018 roku dotyczący warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin zaopatrującego miejscowość Mierzęcin. 

 120220181r.doc      HK.530D.10/02/2018

 12022018r.pdf      komunikat.pdf


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Ługi z dnia 28.11.2017r.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Ługi  - HK.OJW.530.11/02/2017.

 28112017r.pdf      HK.OJW.530.11/02/2017


Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz - HK.OJW.530.18/02/2017

 10112017R.doc      HK.OJW.530.18/02/2017


Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo - HK.OJW.530.14/02/2017

 101120171R.doc      HK.OJW.530.14/02/2017


Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.


W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach - HK.OJW.530.14/01/2017 i HK.530.14/01/2017 z dnia 27.10.2017r.

 271020171R.pdf      HK.OJW.530.14/01/2017

 27102017r.pdf      HK.530.14/01/2017


Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach HK.OJW.530.18/01/2017 i HK.530.18/01/2017  z dnia 27.10.2017r.

 271020173R.pdf      HK.OJW.530.18/01/2017

 HK530180120172R.pdf      HK.530.18/01/2017


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017r.

W załączeniu informacja oraz zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi - stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia - HK.530D.11/01/02/2017 i HK.530.11/01/2017 z dnia 19.10.2017r.

 191020171R.pdf      HK.530.11/01/2017

 19102017r.pdf      HK.530D.11/01/02/2017


Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzacej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi - Decyzja Nr HK.530D.11/01/2017 z dnia 04.10.2017 roku.

 04102017r.pdf      HK.530D.11/01/2017


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

W załączeniu ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2017 roku dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 18082017r.pdf      ogł.pdf


   1 2 3 4 5 6 7   > »