MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 sierpnia 2018 roku

W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo zaopatrującego miejscowość Chomętowo.

 20082018r.pdf      Komunikat 2.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 13 sierpnia 2018 roku

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  - HK.OJW.530.62/03/2018 przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

 13082018r.pdf      OJW.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

W załączeniu komunikat PSS-E dot. kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew  z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

 130820181r.pdf      Komunikat nr 4.pdf

 130820182r.pdf      Komunikat -MOWdk Osiek.pdf

 130820184r.pdf      Komunikat -MOWdk Radęcin.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 9 sierpnia 2018 roku - HK.530D.14/01/01/2018.

 09082018R.pdf      Decyzja Chomętowo.pdf


Decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia pochodząca z indywidualnego ujęcia wody w miejscowości Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

W załączeniu Decyzja Nr HK.530D.62/03/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca braku przydatności wody przeznaconej do spożycia,  pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

 07082018r.pdf      Decyzja i u.w. Sitnica II.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 3 sierpnia 2018 roku

W załączeniu komunikat, ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące przekroczen wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 030820181r.pdf      OJWSitnica.pdf

 030820182r.pdf      zalecenia Sitnica.pdf

 03082018r.pdf      komunikat Sitnica.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 30 lipca 2018 roku

W załączeniu komunikat oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 30 lipca 2018 roku.

 300720181r.pdf      KomunikatprzydatnaSitnica.pdf

 30072018r.pdf      OJWprzydatnaSitnica.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 19.07.2018r.

W załączeniu komunikat oraz decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w sprawie przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 19 lipca 2018 roku.

 19072018r.pdf      decyzja.pdf

 19072018r1.pdf      komunikat.pdf


Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica zaopatrującego miejscowość Sitnica.

 W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica zaopatrującego miejscowość Sitnica.

 09072018r.doc      przywrócenie przydatności-Sitnica.doc


Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w miejscowości Sitnica

W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.

 02072018r.pdf      komunikat Sitnica.pdf


   1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »