MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »

Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dobiegniew z dnia 20.08.2019 roku.

W załączeniu informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku dotycząca pisma wraz z komunikatem oraz decyzją odnośnie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dobiegniew.

 20082019r.pdf      Wodociąg publiczny Dobiegniew.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 6 czerwca 2019 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów na czas remontu.

 06062019r.pdf      pismo.pdf

 06062019r1.pdf      komunikat.pdf

 06062019r2.pdf      decyzja.pdf


Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2018 rok

W załączeniu obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2018 rok  z  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z dnia 29 marca 2019 roku.

 04042019r.pdf      obszarowaocena.pdf


Ocena jakości wody wodociągu publicznego Radęcin z dnia 4 grudnia 2018 roku

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - HK.OJW.530.13/02/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca wodociągu publicznego Radęcin.

 04122018r.pdf      OJW Radęcin.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 sierpnia 2018 roku

W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo zaopatrującego miejscowość Chomętowo.

 20082018r.pdf      Komunikat 2.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 13 sierpnia 2018 roku

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  - HK.OJW.530.62/03/2018 przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

 13082018r.pdf      OJW.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

W załączeniu komunikat PSS-E dot. kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew  z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

 130820181r.pdf      Komunikat nr 4.pdf

 130820182r.pdf      Komunikat -MOWdk Osiek.pdf

 130820184r.pdf      Komunikat -MOWdk Radęcin.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 9 sierpnia 2018 roku - HK.530D.14/01/01/2018.

 09082018R.pdf      Decyzja Chomętowo.pdf


Decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia pochodząca z indywidualnego ujęcia wody w miejscowości Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

W załączeniu Decyzja Nr HK.530D.62/03/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca braku przydatności wody przeznaconej do spożycia,  pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

 07082018r.pdf      Decyzja i u.w. Sitnica II.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 3 sierpnia 2018 roku

W załączeniu komunikat, ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące przekroczen wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 030820181r.pdf      OJWSitnica.pdf

 030820182r.pdf      zalecenia Sitnica.pdf

 03082018r.pdf      komunikat Sitnica.pdf


   1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »