MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   > »

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 04.03.2020 roku

W załączeniu oceny i komunikaty PPIS w Drezdenku dotyczące jakości wody.

 03042020r6.pdf      Chomętowo komunikat.pdf

 04032020r.pdf      Mierzęcin komunikat 04.03.2020.pdf

 04032020r1.pdf      Mierzęcin OJW 04.03.2020r. pdf

 04032020r2.pdf      Dobiegniew komunikat .pdf

 04032020r3.pdf      Dobiegniew OJW.pdf

 04032020r4.pdf      Wołogoszcz komunikat.pdf

 04032020r5.pdf      Wołogoszcz OJW.pdf

 04032020r7.pdf      Chomętowo OJW.pdf

 04032020r8.pdf      Słonów komunikat.pdf

 04032020r9.pdf      Słonów OJW.pdf


Informacja dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku

W załączeniu informacja od PSSE w Drezdenku dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku 

 14022020r.pdf      ROJW wod. publ.Chomętowo.pdf

 14022020r1.pdf      ROJW wod.publ.Ługi.pdf

 14022020r2.pdf      ROJW wod.publ. Wołogoszcz.pdf

 14022020r3.pdf      ROJW wod. publ. Radęcin

 14022020r4.pdf      ROJW wod. publ. Podlesiec.pdf

 14022020r5.pdf      ROJW wod.publ. Słowin.pdf

 14022020r6.pdf      ROJW wod. publ. Słonów.pdf

 14022020r7.pdf      ROJW wod. publ. Dobiegniew.pdf

 14022020r8.pdf      ROJW wod. publ. Mierzęcin.pdf


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 30.01.2020 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wołogoszcz - Komunikat oraz Decyzja Nr HK.44.443.4.18D/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.

 310120201r.pdf      Decyzja Wołogoszcz.pdf

 31012020r.pdf      Komunikat Wołogoszcz.pdf


Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 30.01.2020 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Słonów  - Komunikat oraz Decyzja HK.44.443.4.12D/01/2020 z 30.01.2020 r.

 310120202r.pdf      Komunikat Słonów.pdf

 310120203r.pdf      Decyzja Słonów.pdf


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 19.11.2019 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin.

 19112019r.pdf      komunikat Mierzęcin

 19112019r1.pdf      decyzja Mierzęcin

 19112019r2.pdf      pismo Mierzęcin


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 19.11.2019 roku

W załączeniu informacja PPIS w  Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chometowo

 19112019r6.pdf      komunikat Chomętowo

 19112019r7.pdf      decyzja Chomętowo

 19112019r8.pdf      pismo Chomętowo


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi i Słonów.

W załączeniu dokumenty z PPIS dotyczące przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi i Słonów.

 01102019r.pdf      Pismo Ługi 01.10.2019.pdf

 01102019r1.pdf      OJW Ługi.pdf

 01102019r2.pdf      Pismo Słonów 01.10.2019.pdf

 01102019r3.pdf      Komunikat Słonów przydatna 01.10.2019.pdf

 01102019r4.pdf      OJW Słonów.pdf

 01102019r5.pdf      Komunikat Słonów przydatna 01.10.2019.pdf


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 30.09.2019 roku.

W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ługi.

 30092019R.jpeg      pismo.jpeg.

 30092019r1.jpeg      Komunikat.jpeg.


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 30.09.2019 roku.

W załączeniu Decyzja Nr HK.44.443DZ.11/01/2019 z dnia 30 września 2019 roku dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi. 

 30092019r4.pdf      Decyzja zmieniająca na warunkową przydatność Ługi 30.09.2019.pdf


Informacja dotycząca braku przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi oraz warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 27.09.2019 roku.

W załączeniu komunikaty oraz decyzje dotyczące braku przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi oraz warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów.

 27092019r.pdf      Komunikat Ługi.pdf

 27092019r1.pdf      Komunikat Słonów.pdf

 27092019r2.pdf      Decyzja Ługi 27 września 2019.pdf

 27092019r3.pdf      Decyzja Słonów 27.09.2019r.pdf


   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   > »