MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.


W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach - HK.OJW.530.14/01/2017 i HK.530.14/01/2017 z dnia 27.10.2017r.

 271020171R.pdf      HK.OJW.530.14/01/2017

 27102017r.pdf      HK.530.14/01/2017


Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach HK.OJW.530.18/01/2017 i HK.530.18/01/2017  z dnia 27.10.2017r.

 271020173R.pdf      HK.OJW.530.18/01/2017

 HK530180120172R.pdf      HK.530.18/01/2017


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017r.

W załączeniu informacja oraz zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi - stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia - HK.530D.11/01/02/2017 i HK.530.11/01/2017 z dnia 19.10.2017r.

 191020171R.pdf      HK.530.11/01/2017

 19102017r.pdf      HK.530D.11/01/02/2017


Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzacej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi - Decyzja Nr HK.530D.11/01/2017 z dnia 04.10.2017 roku.

 04102017r.pdf      HK.530D.11/01/2017


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

W załączeniu ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2017 roku dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 18082017r.pdf      ogł.pdf


Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 27 marca 2017r.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew.

 27032017r.pdf


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Głusko z dnia 20.02.2017r.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzacej z indywidualnego ujęcia wody Głusko - HK.OJW.530.19/01/2017

 200220171R.pdf      HK.OJW.530.19/01/2017


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 20.02.2017r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew - HK.530.GD.1.2017.DD

 20022017r.pdf      HK.530.GD.1.2017.DD


Informacja dotycząca rocznej, okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągów publicznych oraz indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Dobiegniew za rok 2016 z dnia 04.01.2017r., 10.01.2017r., 16.01.2017r.

W załączeniu informacja dotycząca rocznej, okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Dobiegniew, Mierzęcin, Ługi, Słonów, Radęcin, Chomętowo, Słowin, Podlesiec, Wołogoszcz oraz indywidualnych ujęć wody Sitnica i Głusko oraz Pałac Mierzęcin.

 04012017r.pdf      HK.OJWR.530.9/01/2017


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »