MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »

OCENA JAKOŚCI WODY POCHODZĄCEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SŁONÓW Z DNIA 09.12.2016R.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów - HK.OJW.530.12/3/2016

 09122016R.pdf      HK.OJW.530.12/3/2016


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 24.11.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew  - HK.530.GD.11.2016.DD.

 24112016R.pdf      HK.530.GD.11.2016.DD


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica oraz zalecenia dla Nadleśnictwa Głusko

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku - HK.OJW.530.62/01/04/2016 z dnia 10 listopada 2016r. oraz zalecenia dla Nadleśnictwa Głusko - HK.530.62/01/04/2016 z dnia 10 listopada 2016r.

 10112016.pdf      HK.530.62/01/04/2016

 101120161.pdf      HK.OJW.530.62/01/04/2016


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica oraz decyzja z dnia 28.10.2016r.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica - HK.OJW.530.62/01/03/2016 oraz decyzja  - HK.530D.62/01/02/2016 z dnia 28.10.2016r.

 281020161r.pdf      HK.OJW.530.62/01/03/2016

 28102016r.pdf      HK.530D.62/01/02/2016


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica oraz zalecenia dla Nadleśnictwa Głusko z dnia 25.10.2016r.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica - HK.OJW.530.62/01/02/2016 z dnia 25.10.2016r. oraz zalecenia dla Nadleśnictwa Głusko - HK.530.62/01/02/2016 z dnia 25.10.2016r.

 25102016.pdf      HK.OJW.530.62/01/02/2016

 251020162.pdf      HK.530.62/01/02/2016


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 25.10.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew - HK.530.GD.10.2016.DD

 251020163.pdf      HK.530.GD.10.2016.DD


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 18.10.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terernie Gminy Dobiegniew - HK.530.GD.10.2016.DD.

 18102016R.pdf      HK.530.GD.10.2016.DD


Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 08.10.2016r.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica  - HK.OJW.530.62/01/2016 z dnia 08.10.2016r. oraz decyzja PPIS nr HK.530D.62/01/2016 z dnia 08.10.2016r.

 08102016r.doc      HK.OJW.530.62/01/2016

 08102016R1.doc      HK.530d.62/01/2016


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKÓW MIKROBIOLOGICZNYCH W WODZIE POCHODZĄCEJ Z INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY GŁUSKO ORAZ WYDANYCH ZALECENIACH DLA NADLEŚNICTWA GŁUSKO Z DNIA 07.10.2016R.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Głusko, należącego do Nadleśnictwa Głusko - HK.OJW.530.19/03/2016 oraz zalecenia dla Nadleśnictwa Głusko - HK.530.19/02/01/2016.

 07102016R1.pdf      HK.OJW.530.19/03/2016


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 13.09.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew - HK.530.GD.9.2016.DD

 130920161R.pdf      HK.530.GD.9.2016.DD


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »