MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7   > »

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 24.03.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew - HK.530.GD.3.2016.DD

 24032016R2.pdf      HK.530.GD.3.2016.DD


KOMUNIKAT OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ Z DNIA 24.03.2016R.

W załączeniu komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Wołogoszczy - HK.OJW.530.18/02/2016

 24032016R.pdf      HK.OJW.530.18/02/2016


KOMUNIKAT OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W MIEJSCOWOŚCI PODLESIEC Z DNIA 24.03.2016R.

 W załączeniu komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w miejscowości Podlesiec - HK.OJW.530.16/01/2016

 24032016R1.pdf      HK.OJW.530.16/01/2016


Informacja PPIS w Drezdenku dotycząca Światowego Dnia Zdrowia

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca Światowego Dnia Zdrowia.

 21032016.pdf      Informacja PPIS


Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 r.

W załączeniu Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2016 r.

 110320161.pdf      Zarządzenie Nr 18/2016


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 03.03.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew - HK.530.GD.2.2016.DD

 03032016r.pdf      HK.530.GD.2.2016.DD


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 16.02.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca informacji na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew - HK.530.GD.1.2016.DD.

 16022016.pdf      HK.530.GD.1.2016.DD


Komunikat ARR z dnia 11.02.2016

W załączeniu komunikat Agencji Rynku Rolnego z dnia 11.02.2016r. o rozpoczynającym się terminie przyjmowania wniosków na nadzwyczajne wsparcie dla producentów świń i mleka.

 12022016.pdf      Komunikat


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10.02.2016

W załaczeniu Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10.02.2016r., zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Dobiegniew. 

 110220161.pdf      Obwieszczenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.  Plik ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w załaczeniu. 030220161.pdf      Ogłoszenie

 030220162.pdf      Formularz zgłoszeniowy


« <  1 2 3 4 5 6 7   > »