MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DREZDENKU DOTYCZĄCY OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY GŁUSKO Z DNIA 20.06.2016R.

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Głusko z dnia 20.06.2016r. - HK.OJW.530.19/03/2016

 20062016r.pdf      HK.OJW.530.19/03/2016


KOMUNIKAT OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY GŁUSKO ORAZ ZALECENIA DLA NADLEŚNICTWA GŁUSKO Z DNIA 17.06.2016R.

W załączeniu ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody Głusko, należącego do Nadleśnictwa Głusko - HK.OJW.530.19/02/2016 z dnia 17.06.2016r. oraz zalecenia do podjęcia działań przez Nadleśnictwo Głusko - HK.530.19/01/02/2016 z dnia 17.06.2016r.

 170620161r.pdf      HK.530.19/01/02/2016

 17062016r.pdf      HK.OJW.530.19/02/2016


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 14.06.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew  - HK.530.GD.5.2016.DD

 14062016r.pdf      HK.530.GD.5.2016.DD


KOMUNIKAT OCENY JAKOŚCI WODY W MIEJSCOWOŚCI GŁUSKO Z DNIA 10.06.2016 ORAZ DECYZJA PPIS W DREZDENKU

W załączeniu komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku HK.OJW.530.19/01/2016, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Głusko oraz decyzja PPIS nr HK.530D.19/01/2016

 10062016.pdf      HK.OJW.530.19/01/2016

 100620161.pdf      HK.530D.19/01/2016


INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY DOBIEGNIEW Z DNIA 02.05.2016R.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew - H.K.530.GD.4.2016.DD

 02052016r.pdf      HK.530.GD.4.2016.DD


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 24.03.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew - HK.530.GD.3.2016.DD

 24032016R2.pdf      HK.530.GD.3.2016.DD


KOMUNIKAT OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ Z DNIA 24.03.2016R.

W załączeniu komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Wołogoszczy - HK.OJW.530.18/02/2016

 24032016R.pdf      HK.OJW.530.18/02/2016


KOMUNIKAT OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W MIEJSCOWOŚCI PODLESIEC Z DNIA 24.03.2016R.

 W załączeniu komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w miejscowości Podlesiec - HK.OJW.530.16/01/2016

 24032016R1.pdf      HK.OJW.530.16/01/2016


Informacja PPIS w Drezdenku dotycząca Światowego Dnia Zdrowia

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca Światowego Dnia Zdrowia.

 21032016.pdf      Informacja PPIS


Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 r.

W załączeniu Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2016 r.

 110320161.pdf      Zarządzenie Nr 18/2016


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »