MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 03.03.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew - HK.530.GD.2.2016.DD

 03032016r.pdf      HK.530.GD.2.2016.DD


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 16.02.2016r.

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca informacji na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew - HK.530.GD.1.2016.DD.

 16022016.pdf      HK.530.GD.1.2016.DD


Komunikat ARR z dnia 11.02.2016

W załączeniu komunikat Agencji Rynku Rolnego z dnia 11.02.2016r. o rozpoczynającym się terminie przyjmowania wniosków na nadzwyczajne wsparcie dla producentów świń i mleka.

 12022016.pdf      Komunikat


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10.02.2016

W załaczeniu Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10.02.2016r., zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Dobiegniew. 

 110220161.pdf      Obwieszczenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.  Plik ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w załaczeniu. 030220161.pdf      Ogłoszenie

 030220162.pdf      Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Burmistrz Dobiegniewa ogłasza konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. W załączeniu dokumenty do pobrania.

 030220163.pdf      Zarządzenie

 030220164.pdf      Ogłoszenie o konkursie

 030220165.pdf      Regulamin


Komunikat oceny jakości wody w miejscowości Ługi z dnia 14.01.2016

W załączeniu informacja i komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Drezdenku, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujecia wody w miejscowości Ługi - HK.OJW.530.11/01/2016.

 140120161.pdf      Informacja PPIS

 140120162.pdf      OJW.530.11/01/2016


Komunikat oceny jakości wody w miejscowości Sitnica z dnia 03.12.2015

W załączeniu komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Drezdenku, dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujecia wody w Sitnicy - HK.OJW.530.62/03/2015.

 03122015.pdf      OJW.530.62/03/2015


Informacja PPIS w Drezdenku dotycząca Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu

W załączeniu protokół Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z przeprowadzenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz NIE!”.


 021220151.docx      Protokół


Informacja PPIS w Drezdenku dotycząca Kampanii HIV/AIDS

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca kampanii edukacyjnej pod hasłem: "Coś nas łączy? Zrób test na HIV".


 021220152.docx      Pismo Kampania AIDS


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9   > »