MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

URZĄD MIEJSKI W DOBIEGNIEWIE
ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

tel. 95 76 11 001, fax 95 76 11 041
e-mail: urzad@dobiegniew.pl 


Bank PKO BP S.A. II 0/Gorzów Wlkp.
Rachunek podstawowy nr: 63 1020 1967 0000 8902 0006 0483


      
  GODZINY PRACY URZĘDU
   poniedziałek: 7.30 – 17.00
  
wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30
     piątek: 7.30
– 14.00       

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00


Wykaz danych kontaktowych do pracowników urzędu

 
 

WYKAZ STANOWISK PRACY
I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE
Lp. Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu Nr pok.
bezpośredni wew.
KIEROWNICTWO URZĘDU    
1.   Burmistrz Dobiegniewa   Sylwia Łaźniewska burmistrz@dobiegniew.pl
s.lazniewska@dobiegniew.pl
95 76 11 001 - 205
2.   Sekretarz   Grażyna Gradowska g.gradowska@dobiegniew.pl 206
 3.   Skarbnik   Jacek Antropik skarbnik@dobiegniew.pl 207
   Referat Organizacyjny    
  1.   Kadry   Anna Wieczór kadry@dobiegniew.pl 95 74 88 152 112 210
  2.       Sprawy organizacyjne,
  obsługa interesanta
  Joanna Rybacka j.rybacka@dobiegniew.pl 95 74 88 151 121 107
  3.   Sekretariat   Katarzyna Górniacka    95 76 11 001 - 208
   Referat Finansowo-Podatkowy    
  1.   Księgowość budżetowa   Agnieszka Misiec a.misiec@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 101
  2.   Księgowość budżetowa  Elżbieta Stochaj e.stochaj@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 102
  3.   Księgowość budżetowa   Katarzyna Kamińska k.kaminska@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 101
  4.   Księgowość podatkowa  Dorota Kopytek d.kopytek@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 101
  5.   Wymiar podatków   Mirella Pierzakowska m.pierzakowska@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
  6.   Wymiar podatków   Jan Pajdowski podatki@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
  7.   Kasa   Aneta Zajączkowska aneta@dobiegniew.pl 95 74 88 164 130 103
   Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych    
  1.   Kierownik Referatu  Jerzy Hatała j.hatala@dobiegniew.pl 95 74 88 145 105 202
  2.  Zastępca kierownika,
 zamówienia publiczne
 Daniel Domagała d.domagala@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
  3.  Inwestycje gminne,
 zamówienia publiczne
 Jerzy Mudrow inwestycje@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
  4.  Gospodarka nieruchomościami  Barbara Szewczyńska b.szewczynska@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
  5.  Planowanie przestrzenne Małgorzata Andrzejczak m.andrzejczak@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
  6.   Drogownictwo, energetyka,
  spr. mieszkaniowe
 Magdalena Biegańska m.bieganska@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
  7.  Ochrona środowiska  Małgorzta Kuzioła m.kuziola@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
   Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji    
  1.   Kierownik Referatu   Marcin Pawłowski m.pawlowski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
  2.   Kultura fizyczna, sport,
  turystyka i rekreacja
  Sylwester Putek cup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
  3.   Kultura fizyczna, sport,
  turystyka i rekreacja
  Jakub Ryżyk dobiegniew-cup@neostrada.pl 95 76 11 541 - -
  4.   Kultura   Bogdan Siwiec dobiegniew-cup@neostrada.pl 95 76 11 541 - -
  5.   Muzeum, ochrona zabytków   Irena Zmaczyńska muzeum@dobiegniew.pl 95 76 11 095 - -
  6.   Muzeum, ochrona zabytków   Marta Jaskólska m.jaskolska@dobiegniew.pl 95 76 11 095 - -
  7.   Biblioteka   Grażyna Kos bp.dobiegniew@onet.eu 95 76 11 338 - -
   Referat Funduszy Europejskich, Promocji i Współpracy Zagranicznej    
  1.    Kierownik Referatu   Andrzej Kuczyński a.kuczynski@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
2.   Fundusze europejskie, promocja,
  współpraca zagraniczna
Elżbieta Ratajczak e.ratajczak@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
 3.   Fundusze europejskie, promocja,
  współpraca zagraniczna
 Izabela Rosińska urzad@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
   Samodzielne stanowiska    
  1.     Urząd Stanu Cywilnego   Izabela Pacana usc@dobiegniew.pl 95 74 88 162 122 6
  2.   Ewidencja ludności,
  dowody osobiste
  Barbara Wlaźlik elud@dobiegniew.pl 95 74 88 159 119 104
  3.   Sprawy społeczne,
  archiwum zakładowe
  Galina Zygadło g.zygadlo@dobiegniew.pl 95 74 88 160 120 212
  4.   Obsługa Rady Miejskiej
  i samorządu mieszkańców
  Kamila Putek rada@dobiegniew.pl 95 74 88 147 107 211
  5.  Pion ochrony, spraw obronnych,
 OC i zarządzania kryzysowego
  Hubert Kowalski oc@dobiegniew.pl 95 74 88 158 118 213
  6.  Strefa przemysłowa, rozwój
 gospodarczy, przewóz pasażerski,
 rolnictwo, rozwój obszarów
 wiejskich
  Kazimierz Kisiel k.kisiel@dobiegniew.pl 95 74 88 149 109 109