MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

URZĄD MIEJSKI W DOBIEGNIEWIE
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

tel. 95 76 11 001, fax 95 76 11 041
e-mail: urzad@dobiegniew.pl 


Bank PKO BP S.A. II 0/Gorzów Wlkp.
Rachunek podstawowy nr: 63 1020 1967 0000 8902 0006 0483GODZINY PRACY URZĘDU
od 2 stycznia 2019:                                                            
   poniedziałek: 7.30 – 17.00
       
  wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30
– 14.00       

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00


Wykaz danych kontaktowych do pracowników urzędu

 
 

WYKAZ STANOWISK PRACY
I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE
Lp. Stanowisko/referat Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu Nr pok.
bezpośredni wew.
KIEROWNICTWO URZĘDU    
1.   Burmistrz Dobiegniewa   Sylwia Łaźniewska burmistrz@dobiegniew.pl
s.lazniewska@dobiegniew.pl
95 76 11 001 - 15
2.   Sekretarz   Tadeusz Bednarczuk t.bednarczuk@dobiegniew.pl 13
3.   Skarbnik   Jacek Antropik skarbnik@dobiegniew.pl 11
         Referat Organizacyjny    
1.   Kierownik Referatu   Grażyna Gradowska g.gradowska@dobiegniew.pl   95 74 88 150 110 21
2.   Kadry   Anna Wieczór kadry@dobiegniew.pl   95 74 88 152 112 23
3.   Sprawy organizacyjne,
  obsługa interesantów
  Joanna Rybacka j.rybacka@dobiegniew.pl 95 74 88 151 121 22
4.   Sekretariat   Katarzyna Górniacka     95 76 11 001 - 14
         Referat Finansowo-Podatkowy    
1.   Księgowość  budżetowa   Agnieszka Misiec a.misiec@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 26
2.   Księgowość  budżetowa   Dorota Kopytek d.kopytek@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 24
3.   Księgowość  budżetowa   Katarzyna Kamińska k.kaminska@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 24
4.   Księgowość  podatkowa   Elżbieta Stochaj e.stochaj@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 26
5.   Wymiaru  podatków   Mirella Pierzakowska m.pierzakowska@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 27
6.   Wymiaru  podatków   Jan Pajdowski podatki@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 27
7.   Kasa   Aneta Zajączkowska aneta@dobiegniew.pl 95 74 88 164 130 26
        Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych    
1.   Kierownik Referatu  Jerzy Hatała j.hatala@dobiegniew.pl 95 74 88 145 105 18
2.   Planowanie przestrzenne  Małgorzata Andrzejczak m.andrzejczak@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 28
3.   Gospodarka nieruchomościami  Barbara Szewczyńska b.szewczynska@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 28
4.   Inwestycje gminne,
  zamówień publicznych
 Jerzy Mudrow inwestycje@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 18
5.   Drogownictwo, energetyka,
  spr. mieszkaniowe
 Magdalena Biegańska m.bieganska@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 18
6.   Ochrona środowiska  Małgorzta Kuzioła m.kuziola@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 29
        Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji    
1.   Kierownik Referatu   Marcin Pawłowski m.pawlowski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
2.   Kultura fizyczna, sport,
  turystyka i rekreacja
  Sylwester Putek cup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
3.   Kultura fizyczna, sport,
  turystyka i rekreacja
  Jakub Ryżyk dobiegniew-cup@neostrada.pl 95 76 11 541 - -
4.   Kultura   Bogdan Siwiec dobiegniew-cup@neostrada.pl 95 76 11 541 - -
5.   Muzeum, ochrona zabytków   Irena Zmaczyńska muzeum@dobiegniew.pl 95 76 11 095 - -
6.   Muzeum, ochrona zabytków   Marta Jaskólska muzeum@dobiegniew.pl 95 76 11 095 - -
7.   Biblioteka   Grażyna Kos bp.dobiegniew@onet.eu 95 76 11 338 - -
         Referat Funduszy Europejskich, Promocji i Współpracy Zagranicznej    
1.   Kierownik Referatu   Andrzej Kuczyński a.kuczynski@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 17
2.   Fundusze europejskie, promocja,
  współpraca zagraniczna
  Elżbieta Ratajczak e.ratajczak@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 17
        Samodzielne stanowiska    
1.   Urząd Stanu Cywilnego   Izabela Pacana usc@dobiegniew.pl 95 74 88 162 122 6
2.   Ewidencja ludności,
  dowody osobiste
  Barbara Wlaźlik elud@dobiegniew.pl 95 74 88 159 119 3
3.   Sprawy społeczne, archiwum   Galina Zygadło g.zygadlo@dobiegniew.pl 95 74 88 160 120 4
4.   Obsługa Rady Miejskiej i
  samorządu mieszkańców
  Kamila Putek rada@dobiegniew.pl 95 74 88 147 107 10
5.   Pion ochrony, spraw obronnych,
  OC i zarządzania kryzysowego
  Hubert Kowalski oc@dobiegniew.pl 95 74 88 158 118 2
6.   Strefa przemysłowa, rozwój
  gospodarczy, przewozy 
  pasażerskie, rolnictwo i rozwój
  obszarów wiejskich
  Kazimierz Kisiel k.kisiel@dobiegniew.pl 95 74 88 149 109 30