Kontakt

URZĄD MIEJSKI W DOBIEGNIEWIE

ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

tel. 95 76 11 001, fax 95 76 11 041
e-mail: urzad@dobiegniew.pl

Bank PKO BP S.A. II 0/Gorzów Wlkp.
Rachunek podstawowy nr: 63 1020 1967 0000 8902 0006 0483

GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00

Nazwa stanowiska/referatu

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

Nr pok.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łaźniewska

95 76 11 001

-

205

 Sekretarz

Grażyna Gradowska

206

Skarbnik

Dorota Kopytek

207

Wykaz danych kontaktowych do pracowników urzędu

WYKAZ STANOWISK PRACY
I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE
Lp. Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu Nr pok.
bezpośredni wew.
KIEROWNICTWO URZĘDU
 1.   Burmistrz Dobiegniewa   Sylwia Łaźniewska  burmistrz@dobiegniew.pl
s.lazniewska@dobiegniew.pl
95 76 11 001 - 205
 2.   Sekretarz   Grażyna Gradowska  g.gradowska@dobiegniew.pl 206
 3.   Skarbnik   Dorota Kopytek  skarbnik@dobiegniew.pl
d.kopytek@dobiegniew.pl
207
   Referat Organizacyjny
 1.  Zastępca Kierownika Referatu,
Kadry
  Anna Wieczór  kadry@dobiegniew.pl 95 74 88 152 112 210
 2.  Sekretariat, sprawy organizacyjne,
obsługa interesanta
  Joanna Rybacka  j.rybacka@dobiegniew.pl

urzad@dobiegniew.pl

95 76 11 001 - 208
 3.  Informatyk   Daniel Drożdż   d.drozdz@dobiegniew.pl 95 74 88 162 132 211
   Referat Finansowo-Podatkowy
 1.  Zastępca Skarbnika,
księgowość budżetowa
  Edyta Kamińska-Jorkstas  e.jorkstas@dobiegniew.pl 95 74 88 151 111 101
 2.  Księgowość budżetowa   Katarzyna Kamińska  k.kaminska@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 101
 3.  Księgowość podatkowa i windykacja   Ewelina Czernicka  e.czernicka@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 102
 4.  Wymiar podatków   Mirella Pierzakowska  m.pierzakowska@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
 5.  Wymiar podatków   Jan Pajdowski  podatki@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
 6.  Kasa   Aneta Zajączkowska  a.zajaczkowska@dobiegniew.pl 95 74 88 164 130 103
   Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych
 1.   Kierownik Referatu  Daniel Domagała  d.domagala@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
 2.  Zastępca kierownika,
Drogownictwo, energetyka,
spr. mieszkaniowe
 Magdalena Biegańska  m.bieganska@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
 3.  Inwestycje gminne,
zamówienia publiczne
 Jerzy Hatała  j.hatala@dobiegniew.pl 95 74 88 144 105 202
 4.  Inwestycje gminne,
zamówienia publiczne
 Jerzy Mudrow  inwestycje@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
 5.  Gospodarka nieruchomościami  Barbara Szewczyńska  b.szewczynska@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
 6.  Planowanie przestrzenne  Alicja Król  a.krol@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
 7.  Ochrona środowiska  Małgorzata Kuzioła  m.kuziola@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
 8.  Zamówienia publiczne  Emilia Szymankowska  e.szymanowska@dobiegniew.pl 95 74 88 166 126 110
  Referat Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji
 1.  Kierownik Referatu   Marcin Pawłowski  m.pawlowski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
 2.  Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
  Grzegorz Gumiński  g.guminski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
 3.  Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
  Jakub Ryżyk  dobiegniewcup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
 4.  Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
 Judyta Lisek 95 76 11 541 - -
 5.  Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
 Katarzyna Wiszniewska 95 76 11 541 - -
 6.  Promocja  Maciej Kowalczyk  cup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
   Referat Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej
 1.  Kierownik Referatu   Andrzej Kuczyński  a.kuczynski@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
 2.  Fundusze europejskie, promocja,
współpraca zagraniczna
 Elżbieta Ratajczak  e.ratajczak@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
   Samodzielne stanowiska
 1.  Urząd Stanu Cywilnego   Izabela Pacana  usc@dobiegniew.pl 95 74 88 162 122 6
 2.  Ewidencja ludności,
dowody osobiste
  Barbara Wlaźlik  elud@dobiegniew.pl 95 74 88 159 119 104
 3.  Sprawy społeczne,
archiwum zakładowe
  Galina Zygadło  g.zygadlo@dobiegniew.pl 95 74 88 160 120 212
 4.  Obsługa Rady Miejskiej
i samorządu mieszkańców
  Katarzyna Górniacka  rada@dobiegniew.pl 605 215 074 - -
 5.  Pion ochrony, spraw obronnych,
OC i zarządzania kryzysowego
  Hubert Kowalski  oc@dobiegniew.pl 95 74 88 158 118 213
 6.  Strefa przemysłowa, rozwój
gospodarczy, przewóz pasażerski,
rolnictwo, rozwój obszarów
wiejskich
  Kazimierz Kisiel  k.kisiel@dobiegniew.pl 95 74 88 149 109 109