Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

FINAŁ wojewódzkiego przeglądu artystycznego dla dzieci i młodzieży w kategorii TANIEC.

Centrum Kultury w Dobiegniewie jest bezpośrednim organizatorem finału wojewódzkiego przeglądu artystycznego dla dzieci i młodzieży w kategorii TANIEC.

  • Organizatorzy powiatowego etapu przesyłają skan protokołu konkursowego na adres: ckd@dobiegniew.pl najpóźniej do 05.05.2023r.
  • Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 05.2023r.
  • Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 35,00 złotych od osoby.
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty akredytacyjnej należy przesłać na adres mailowy: ckd@dobiegniew.pl do 10 maja 2023r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad udziału w konkursie znajdują się w regulaminie konkursowym:

LINK DO REGULAMINU

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie wypełnionej zgody opiekuna:

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
KARTA ZGŁOSZENIA

Szczegółowe informacje na temat przeglądów organizowanych w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych znajdą Państwo się na stronie : https://lubuskieart.pl/

 

image_pdfimage_print