Nabór deklaracji dotyczący uczestnictwa mieszkańców Gminy Dobiegniew w programie “Ciepłe Mieszkanie”

Informujemy o naborze deklaracji dot. uczestnictwa mieszkańców Gminy Dobiegniew w programie „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonym przez WFOŚIGW w Zielonej Górze.

Termin składania deklaracji do 25.11.2022 r. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wymiany tzw. kopciuchów
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo, po wymianie kotła, możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu.

Intensywność dofinansowania, w formie refundacji, uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy lub osób w gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym),

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł (przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym ; 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Wnioskodawca będzie zobowiązany do zakończenia planowanego przedsięwzięcia do końca 2023 r.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie podstawę do oszacowania zainteresowania programem wśród mieszkańców.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie:

https: czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

>>>>>deklaracja uczestnictwa w programie Ciepłe Mieszkanie<<<<<

image_pdfimage_print