Nowości czytelnicze w przedszkolu

Informujemy, że Gmina Dobiegniew otrzymała wsparcie finansowe dla organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″. Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.1.  – 3.000 zł, wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego to 750 zł, całkowity koszt realizacji zadania – 3.750 zł.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono nowości wydawnicze, które zagościły w kącikach czytelniczych, w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie oraz książki będące nagrodami w zorganizowanym w przedszkolu konkursie “Moja ulubiona postać z  bajki”.

 

https://www.facebook.com/nprcz2.0
https://www.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego
https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki