1

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr. 2 miejscowego planu zagospodarowanie…