Ocena jakości wody przeznaczonej do spożyci przez ludzi dla wodociągu publicznego Słonów podana przez PSSE W Drezdenku.

jakosc-wody-slonow