Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Sitnica, Głusko podana przez PSSE W Drezdenku.

woda-sitnica