MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2   > »

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

 060220181.pdf      Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 020220181.pdf      ogłoszenie


Ogłoszenie Burmistrza w sprawie działek przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu ogłoszenie nr RR.1/2017 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Dobiegniew.

 081220171.pdf      Ogłoszenie nr RR.1/2017


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

 03112017.pdf      zarządzenie i załącznik


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ogłoszenia o pisemnym I przetargu ofertowym na sprzedaż autobusów stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

 280920171.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusów

W załączeniu Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusów stanowiących własność Gminy Dobiegniew wraz z ogłoszeniem o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusów.

 11092017.pdf      Ogłoszenie o przetargu z Zarządzeniem nr 82/2017


Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania

Informacja w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i promocji wolontariatu pod nazwą Zlot 60-lecie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

 100220172.pdf      zarządzenie


Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Informacja w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 r.

 100320171.pdf      zarządzenie


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

 090220172.pdf      ogłoszenie


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2016.

 Ogloszenieburmistrza.pdf

   1 2   > »