MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

 03112017.pdf      zarządzenie i załącznik


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ogłoszenia o pisemnym I przetargu ofertowym na sprzedaż autobusów stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

 280920171.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusów

W załączeniu Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusów stanowiących własność Gminy Dobiegniew wraz z ogłoszeniem o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusów.

 11092017.pdf      Ogłoszenie o przetargu z Zarządzeniem nr 82/2017


Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania

Informacja w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i promocji wolontariatu pod nazwą Zlot 60-lecie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

 100220172.pdf      zarządzenie


Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Informacja w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 r.

 100320171.pdf      zarządzenie


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

 090220172.pdf      ogłoszenie


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2016.

 Ogloszenieburmistrza.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2016.

 ogoszenieonaborzekandydatw.pdf

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu Ogłoszenie Nr RR.1/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew.

 28122015.pdf      Ogłoszenie


konsultacje społeczne

Burmistrz Dobiegniewa Zarządzeniem Nr 109/2015 z dnia 28 października 2015r.  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art.3 ust. 3 ustwy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
Projekt programu w załączeniu.

 zarzkonsspol.pdf