MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2    

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2016.

 ogoszenieonaborzekandydatw.pdf

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu Ogłoszenie Nr RR.1/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew.

 28122015.pdf      Ogłoszenie


konsultacje społeczne

Burmistrz Dobiegniewa Zarządzeniem Nr 109/2015 z dnia 28 października 2015r.  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art.3 ust. 3 ustwy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
Projekt programu w załączeniu.

 zarzkonsspol.pdf


« <  1 2