MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2    

konsultacje społeczne

Burmistrz Dobiegniewa Zarządzeniem Nr 109/2015 z dnia 28 października 2015r.  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art.3 ust. 3 ustwy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
Projekt programu w załączeniu.

 zarzkonsspol.pdf


« <  1 2