Ogłoszenie Burmistrz Dobiegniewa z dnia 22 marca 2022r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkową części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal nr dz 226/3 położenie Dobiegniew, ul. Gdańska 30

226.3