Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lipca 2021r.