Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21.03.2023 r.

Dobiegniew, dn.21.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami),

Burmistrz Dobiegniewa

informuje, że ogłoszony na dzień 06.03.2023 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki 202/3 i powierzchni 0,3889 ha w obrębie 0013 Dobiegniew, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1K.00028216/7, został unieważniony z uwagi na brak oferentów.

z up. BURMISTRZA
Grażyna Gradowska
SEKRETARZ GMINY

image_pdfimage_print