Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2022r podaje wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości nr dz 133/4 obręb Słonów

133.4