Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23.02.2023 r.

Dobiegniew, dn. 23.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Burmistrz Dobiegniewa

informuje, że ogłoszony na dzień 16.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki 994/3 i powierzchni 0,1003 ha w obrębie ewidencyjnym 0001 Radęcin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1K/00019731/7, został rozstrzygnięty pozytywnie.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 130.390,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 131.700,00 złotych (netto).

Do przetargu przystąpił jeden oferent w wyniku w/w postępowania przetargowego nabywcą została: Firma Premium Investment Sp. z o.o.

BURMISTRZ
Sylwia Łaźniewska

Do wiadomości:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
2.www.bip.dobiegniew
3. aa.

image_pdfimage_print