Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27.04.2022 r.

Wykaz działek na sprzedaż Radęcin (003)

 

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
z dnia 27.04.2022 r.
stosownie do przepisu art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm),
podaje do publicznej wiadomości,
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym niżej wymienione nieruchomości:.

 

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4 6 7 9 10 11
1.  

994/1

 

GW1K/00019731/7

 

0,0838

 

Radęcin

Nieruchomość   niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

7 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

 

150.840,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

2.  

994/2

 

GW1K/00019731/7

 

0,0924

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

7 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

166.320,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

3.  

994/3

 

GW1K/00019731/7

 

0,1003

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

7 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

180.540,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

4.  

994/5

 

GW1K/00019731/7

 

0,0750

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

8 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

135.000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

5.  

994/6

 

GW1K/00019731/7

 

0,0758

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

136.440,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

6.  

994/7

 

GW1K/00019731/7

 

0,0704

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

126.720,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

7.  

994/8

 

GW1K/00019731/7

 

0,0702

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

126.360,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

8.  

994/10

 

GW1K/00019731/7

 

0,1008

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

9 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

181.440,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

9.  

994/11

 

GW1K/00019731/7

 

0,0914

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

9 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

164.520,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

10.  

994/12

 

GW1K/00019731/7

 

0,0934

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

9 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

168.120,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

*Zgodnie z treścią art. 43.ust.1 pkt 10 oraz w powiązaniu z treścią art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. Nr 2174) do ceny ww nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży podatek VAT.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Dobiegniew.

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 27.04.2022 r.:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2022

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia  27.04.2022 r. do dnia 08.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.