Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9.06.2022 r.

Dobiegniew, dn.09.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami),

Burmistrz Dobiegniewa

informuje, że ogłoszony na dzień 02.06.2022 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki 373/1 i powierzchni 4543 m2 w obrębie 0013 Dobiegniew, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1K.00028216/7, został unieważniony z uwagi na brak oferentów.

BURMISTRZ
Sylwia Łąźniewska