OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XLVIII/307/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XLIX/313/22 z dnia 4 lipca 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 171/16 oraz części działki nr 171/17 w miejscowości Osiek, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XLVIII/308/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/2 oraz części działki nr 336 w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

 

image_pdfimage_print