OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

OGLOSZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-

POS_mpzp_gm_Dobiegniew_Mierzecin_oswiadczenie_autora_prognozy

POS_mpzp_gm_Dobiegniew_Mierzecin_rys

POS_mpzp_gm_Dobiegniew_Mierzecin_txt

uchwała_mpzp_gm_Dobiegniew_Mierzecin

uchwała_mpzp_gm_Dobiegniew_Mierzecin_uzasadnienie

uchwała_mpzp_gm_Dobiegniew_Mierzecin_zalacznik_nr1