Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

image1337

POS_zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_rys

POS_zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_txt

zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_txt

zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_zal_nr1_uwarunkowania

zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_zal_nr2_kierunki

oswiadczenie_autora_prognozy