Ogłoszenie zakup węgla

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Dobiegniew przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakup węgla po preferencyjnej cenie mogą dokonywać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego i złożą wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie (załącznik nr 1) w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, pokój nr 209. Obecnie warunki zakupu przedstawiają się następująco:
– przewidywane ilości węgla kamiennego możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od stycznia 2023 r.
– gmina sprzedawać będzie paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2 000 złotych brutto za tonę wraz z transportem na terenie gminy Dobiegniew.

Wniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla

image_pdfimage_print