Ogłoszenie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXV/204/21 z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany na 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

RKG.6722.3.2022.AK_.1

image_pdfimage_print